Miksi useammat ihmiset ovat kiinnostuneet siitä, miten investointisektori toimii nykyään?

Talousuutisia on nykyään helppo seurata, kiitos kehittyneen tiedonvälityksen. Ihmiset ovat kuitenkin entistä kiinnostuneempia investointisektorin toiminnasta. Tässä artikkelissa pohditaan syitä tähän. Yksi keskeinen maailmassa tapahtunut muutos on internetin kehittyminen viimeisen noin kolmenkymmenen vuoden aikana. Ei ole liioiteltua sanoa, että se on muuttanut elämämme totaalisesti. Ensinnäkin se on siirtänyt eri aloja virtuaaliseen muotoon, joista oli aiemmin saatavilla ainoastaan ns. ”kivijalkaversio”.

Tämä on totta esimerkiksi nettikasinoiden, joista Mr Green -nettikasino käy hyvänä esimerkkinä, kohdalla. Internetin myötä oli mahdollista saada kasinokokemus virtuaalisessa muodossa – enää ei siis ollut tarvetta suunnata paikalliselle kivijalkakasinolle. Internet käytännössä poisti aikaa ja paikkaa koskeneet rajoitteet.

Internet apuun myös talousasioissa

Internet on mullistanut ennen kaikkea kuitenkin tiedonvälityksen ja tiedon löytämisen. Internetiä onkin joskus kutsuttu tiedon valtatieksi ja sieltä löytyy käytännössä lähestulkoon rajaton määrä tietoa. On vain osattava etsiä oikeat lähteet valtavan tarjonnan joukosta. Talousasioista kiinnostuneelle internet on avannut aivan uudenlaisen väylän tiedon etsimiseen ja hyödyntämiseen. Enää emme ole television ja lehtien talousuutisten varassa, vaan voimme etsiä ja löytää tarvitsemamme tiedon itse. Tämä koskee myös investointisektoria: siitäkin on melko helppo löytää tietoa. Lähdemme purkamaan otsikossa esitettyä kysymystä pala palalta: ensin selvitämme, mitä termillä tarkoitetaan ja sitten pohdimme, miksi se herättää kiinnostusta.

Investointisektori, mikä se tarkalleen on?

Tässä vaiheessa on hyvä määritellä se, mitä investointisektorilla tarkoitetaan. Sektorilla tarkoitetaan  talouden aluetta, missä toimijat jakavat saman tai yhteydessä olevan bisnesaktiviteetin, tuotteen tai palvelun. Jako sektoreihin auttaa analysoimaan niiden toimintaa paremmin. Sektorit edustavat isoja ryhmiä, joilla on samanlaisia bisnesaktiviteetteja, kuten esimerkiksi maataloutta tai metsäsektoria. Tässä artikkelissa puhutaan investointisektorista, joten luonnollisesti tämän sektorin toimijoiden bisnesaktiviteetti on investointi. Operoijia tällä alalla ovat esimerkiksi isot investointipankit.

Mitä se investointi sitten on?

Seuraavaksi määrittelemme investoinnin. Se voi tarkoittaa suppeassa määritelmässä (liiketaloustieteessä) rahankäyttöä pääomahyödykkeiden hankkimiseen. Yleensä se tehdään tuotannon aloittamiseksi tai kasvattamiseksi. Sen voi määritellä myös panostukseksi johonkin myöhemmin tuottavaan, mikä vastaa tämän artikkelin aihetta. Investointeja tehdään luonnollisesti aloille ja yrityksiin, joiden uskotaan menestyvän ja tuottavan voittoa tulevaisuudessa. Olemme nähneet esimerkiksi sen, miten IT-yrityksiin investoitiin todella voimakkaasti 2000-luvun taitteessa. Voidaan varsin hyvin sanoa, että ilman investointeja ei ole toimivaa talouttakaan. Laajemmassa mittakaavassa katsottuna kansainväliset investoinnit ovat avainasemassa niille sektoreille, jotka pyrkivät muokkaamaan tulevaisuutta, esimerkiksi erilaisten kulutustottumusten suunnannäyttäjinä.

Miksi kiinnostus investointisektoriin sitten kasvaa?

Tähän kysymykseen ei ole yhtä vastausta, vaan syy on oletettavasti yhdistelmä monia eri syitä. Ensinnä on huomattava se, että viime aikoina on puhuttu taloudesta todella paljon uutisissa: maailman tapahtumien vaikutuksesta talouteen ja niin edelleen. Investoinnit ovat luonnollisesti olennainen osa toimivaa taloutta ja mikäli investoinnit eivät liiku, ei talouskaan kasva. Talous on niin monimutkainen kokonaisuus, että sen ymmärtäminen vaatii aikaa ja vaivaa: onkin luonnollista aloittaa siihen perehtyminen koko taloutta ylläpitävästä asiasta, kuten investoinneista. Se on keskeinen syy, miksi investoinnit kiinnostavat.

Esimerkissä on voimaa, myös investointien puolella

Asian on yksinkertaisesti ilmaistuna niin, että mikäli investointeja ei tehdä, kerääntyy raha kuvainnollisesti vuoriksi investoijille, jotka panttaavat investointien tekemistä. Tämä luonnollisesti johtaa talouden hiipumiseen, kun talouden koneistoa ei voidella investoinneilla. On syytä huomata, että investointien lykkääminen isojen toimijoiden puolelta voi johtaa psykologiseen vaikutukseen: tavallisetkaan ihmiset eivät lähde tekemään investointeja, kun suuret peluritkaan eivät niitä tee. Psykologian vaikutusta ja esimerkin seuraamisen voimaa ei voi taloudessa aliarvioida. Investointeja seuraamalla voi siis pyrkiä ennakoimaan tulevaa kehitystä. Tämä kiinnostaa luonnollisesti sijoittajia.

Investointisektori oman talouden suunnittelun apuna

Investointisektorin seuraaminen antaa siis hyvän kuvan talouden kokonaistilanteesta: mikäli investointisektori investoi, kertoo se siitä, että investoijilla on uskoa tulevaisuuteen ja talouteen. Tämä auttaa myös tavallista kuluttajaa suunnittelemaan omaa taloutta: esimerkiksi lainojen korot ovat erittäin tärkeitä, mikäli kaavailee vaikkapa lainan ottamista asuntoa varten. Investointisektorin toimita on hyvä indikaattori talouden tulevaisuuden ennustamiseen.

Eri investointistrategiat – kumpi toimii?

Investointistrategiat voi jakaa karkeasti kahteen: toiset investoivat niin sanotusti lauman mukana, toiset puolestaan investoivat arvon perusteella. Jälkimmäinen ryhmä laskee, että paras tapa sijoittaa, on välttää laumakäytöstä. Juttu on nimittäin niin, että markkinat eivät toimi rationaalisesti, vaan joskus hyviä osakkeita laitetaan myyntiin hölmöistä syistä johtuen. Tällaisessa tilanteessa laumaa vastaan menevä sijoittaja ostaa muiden myymiä osakkeita ja jää katsomaan, mitä niille tapahtuu. Investointimarkkinoita seuraava puolestaan saa hyvän näkymän siihen, kumpi näistä lähestymistavoista on se oikea.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top