Pääomien keskittäminen osakkeisiin laskumarkkinassa