Category: Sijoittaminen

Telia vs. Elisa – Kumpi operaattori on parempi sijoitus?

Koska sijoitusmarkkinat suosivat nyt tylsiä osakkeita kasvuhakuisuuden sijaan, ajattelin pitkästä aikaa hieman tutkia kuinka tutut Helsingin pörssistä löytyvät operaattorit Telia ja Elisa ovat operoineet viime aikoina, ja kumpi olisi mahdollisesti parempi lisäys salkkuun. Loppuun olen lisännyt kaikille lukijoillemme pienen yllätyksen, joka tuo toivottavasti iloa tylsiin iltoihin.

Tulospohjainen arvostus

Aloitetaan tarkastelu tulospohjaisella kerroinanalyysilla. P/E luku viime vuoden tuloksella on Telialle 17,3 ja Elisalle 23,2. Telia vaikuttaa tulospohjaisesti selvästi halvemmalta, joskin tälle on myös hyvä syy. Ohessa osakekohtaiset tulokset viime vuosille:

Kuten nähdään, Telian tulos on laahannut ja itse asiassa laskenut sillä välin kun Elisa on kyennyt parantamaan tulostaan tasaisesti. Taantuvan osakkeen hinnoittelun tuleekin olla edullisempaa, kunnes käänne parempaan ehkä Teliankin tapauksessa jossain vaiheessa tapahtuu.

Elisa ohjeistaa vuodelle 2023 liikevaihdon ja käyttökatteen olevan vuoden 2022 tasolla. Telia odottaa palveluliikevaihdon kasvavan matalaa ”yksinumeroista” lukua ja käyttökatteen olevan vertailukauden tasolla. Näin ollen kummastakaan osakkeesta ei tänä vuonna olla saamassa ainakaan merkittävää kasvua, ja näin ollen sijoittajien tuottopotentiaali makaa osinkotuoton varassa. Tämä on operaattoribisneksen luonne laajemminkin.

Osinkotuottojen vertailu

Telian osinko viime vuodelta on 0,18 euroa, joka tarkoittaa nykyhinnalle noin 7,4%:n osinkotuottoa. Telian kohdalla tulee huomata, että se maksaa osinkoa enemmän kuin kassavirta antaa myöden, joten tämä taso ei ole kestävä ilman tulosparannuksen tielle pääsemistä.

Elisa jakaa osakekohtaisesti 2,15 euroa per osake, joka tarkoittaa nykyhinnalle noin 4%:n osinkotuottoa. Elisan tapauksessa tämä tarkoittaa noin 92%:n osuutta osakekohtaisesta tuloksesta, ja on näin ollen kestävällä tasolla. Tulokasvua on Elisankin tahkottava jatkossa, sillä osingonjakosuhde on lähes maksimiasetuksessa eikä sieltä ole saatavissa merkittävää apua tulevien vuosien osinkojuhlia vauhdittamaan.

Omasta mielestäni kummankin arvostus vaikuttaa melko kireältä. Etenkin Elisan osinkotuotto on mielestäni liian matala, jotta yhtiöön kannattaisi näillä kurssiarvoilla sijoittaa. Telian osinkoprosentti puolestaan vaikuttaa suurelta, mutta kun ottaa huomioon että kestävä osinkotaso on paljon matalammalla, myös se vaikuttaa kireästi hinnoitellulta. Mikäli otetaan esimerkkinä, että Telia jakaisi koko osakekohtaisen tuloksensa sijoittajillleen, se tarkoittaisi noin 6% osinkotuottoa viime vuoden tuloksella. 90 prosentin osingonjakosuhde takoittaisi 5,4 prosentin osinkotuottoa. Nämä lukemat eivät riitä, vaan molempien yhtiöiden kursseissa on mielestäni laskun varaa.

Mihin hintaan näihin yhtiöihin voisi sijoittaa?

Kun otetaan huomioon hyvin minimaalinen tulevien vuosien tuloskasvu, ja sijoitustuottojen nojaaminen täysin osinkotuottoon, voisin henkilökohtaisesti sijoittaa yhtiöihin silloin, kun niiden kestävä osinkotuotto olisi noin 7% tasolla. Elisan kohdalla tämä tarkoittaisi 30,7 euron ja Telian kohdalla 1,97 euron hintaa. Elisan tulisi siis laskea nykykurssistaan -44% ja Telian noin -19%. Näin ollen voidaan sanoa, että Telia on hieman lähempänä sijoituspäätöstä tukevaa kurssitasoa.

Lopun yllätys

Lupasin lopuksi teitä lukijoitamme ilahduttavan yllätyksen ja tässä se tulee. Telian Cmore suoratoistopalvelun saa nyt 2 kuukauden ajan ilmaiseksi koodilla VIIHDE23. Tilaus jatkuu 2 kuukauden ilmaisjakson jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, joten mikäli et halua palvelusta tuon jälkeen maksaa, muistathan perua tilauksen heti tilaamisen jälkeen. Tällöin palvelu katkeaa automaattisesti heti ilmaisjakson päätyttyä.

Lehto Groupin lyhyt mutta vaiherikas pörssihistoria

Lehto Group on rakennusyhtiö jonka tarinasta ei ole vauhtia ja käänteitä puuttunut. Yhtiö listautui pörssiin keväällä 2016. Tämän jälkeen paljon puhuttua talousohjattua rakentamista lähdettiin toteuttamaan suuremmilla lihaksilla. Valitettavasti talousohjaus ohjasikin yrityksen kurssin ennen pitkää kohti kaakkoa. Sitä ennen suuromistajat ehtivät irtautua yhtiöstä ja jättää uppoavan veneen juuri oikeaan aikaan. Ohjeistukset eivät ole pitäneet, ja ongelmaprojekteja ilmeni.

Olen lisännyt tiedotteiden perään päivän kurssireaktiot ja mahdollisesti muutaman oman kommentin tiedotteesta. Tervetuloa matkalle Lehto Groupin historiaan pörssitiedotteiden kautta!

14.04.2016 LEHTO GROUP OYJ:N LISTALLEOTTOHAKEMUS ON JÄTETTY HELSINGIN PÖRSSILLE
22.04.2016 LEHTO GROUP OYJ:N LISTAUTUMISANTI ON YLIMERKITTY JA MERKINTÄAIKA KESKEYTETÄÄN
27.04.2016 LEHTO GROUPIN LISTAUTUMISANTI TOTEUTUI MENESTYKSEKKÄÄSTI – LOPULLINEN MERKINTÄHINTA 5,10 EUROA OSAKKEELTA
18.05.2016 Lehto Group Oyj: LEHTO GROUPIN OSAKKEEN LISÄOSAKEOPTION KÄYTTÖ TÄYSIMÄÄRÄISESTI JA VAKAUTTAMISAJAN KESKEYTTÄMINEN

Listautuminen sujui mallikkaasti. Yhtiön tarjolla olevat osakkeet ylimerkittiin kuusinkertaisesti, joten kiinnostus sijoittajien keskuudessa oli valtaisaa. Erillinen instituutioanti ylimerkittiin kymmenkertaisesti. Kansainvälisten sijoittajien osuus instituutioannista oli noin 50%, joten yhtiö kiinnosta myös muita kuin meitä suomalaisia.

Yleisöanti ylimerkittiin 4,4-kertaisesti. Yleisöannissa laskettiin liikkeeseen 1.349.705 osaketta. Yhtiö keräsi listautumisannissa yhteensä noin 60,5 miljoonaa euroa ennen listautumisesta ja listautumisannista johtuvien palkkioiden ja kulujen vähentämistä.

Myyjät antoivat OP Yrityspankki Oyj:lle lisäosakeoption ostaa tai hankkia ostajia enintään 1.470.821 Yhtiön osakkeelle enintään lopulliseen merkintähintaan yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi 30 päivän kuluessa siitä, kun kaupankäynti Yhtiön osakkeilla on alkanut Helsingin Pörssissä. OP päätti myös lunastaa tämän option kokonaisuudessaan.

Osakekurssi oli 6,26 euroa. Näin ollen antiin osallistujat olivat netonneet vain noin 3 viikossa mukavat 22,7% tuotot.26.05.2016 Lehto Group Oyj: Liiketoimintakatsaus, tammi-maaliskuu 2016

Konsernin liikevaihto kasvoi 23,4% edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 62,3 (50,5) miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi kaikilla palvelualueilla, ja erityisesti Asunnot-palvelualueella.

Liikevoitto oli 4,0 (4,3) miljoonaa euroa, eli 6,5% (8,5%) liikevaihdosta. Liikevoiton vertailukautta alempi taso johtui pääasiassa yhden matalakatteisen asuntokohteen tuloutumisesta katsauskaudella sekä joidenkin toimitilahankkeiden aloituksen siirtymisestä toiselle vuosineljännekselle.

Tilauskanta kasvoi ja oli katsauskauden päättyessä 178,1 (145,8) miljoonaa euroa. Rakennushanke sisällytetään tilauskantaan siinä vaiheessa, kun hanketta koskeva sopimus rakentamisesta on allekirjoitettu tai rakentamisen aloituspäätös on tehty ja urakkasopimus allekirjoitettu omaperusteisissa hankkeissa.

Strategiakaudella 2016-2020 Lehto tavoittelee keskimäärin noin 10-15 % vuotuista liikevaihdon kasvua.

Vuonna 2016 liikevaihdon kasvun ennakoidaan olevan vähintään keskimääräisen kasvutavoitteen mukainen ja liiketuloksen odotetaan olevan noin 8-10 % liikevaihdosta.

Osakekurssi päätti 6,40 euroon.


18.08.2016 Lehto Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016

Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisen puolivuotisjakson aikana 44,6 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 140,5 (97,2) miljoonaan euroon. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla ja liikevoitto oli 14,0 (6,1) miljoonaa euroa, eli 9,9 % (6,3 %) liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi kaikilla palvelualueilla. Vahvinta kasvu oli Asunnot-palvelualueella, jonka liikevaihto yli kaksinkertaistui edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Tulevaisuuden näkymät pysyvät ennallaan. Osakekurssi päätti 8,24 euroon.


11.11.2016 Lehto Group Oyj: Lehto Group Oyj täsmentää vuotta 2016 koskevia taloudellisia näkymiä

Uusi näkymä: Vuonna 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 20-25 % vuoteen 2015 verrattuna (275,6 miljoonaa euroa vuonna 2015) ja liikevoiton arvioidaan olevan noin 10-11 % liikevaihdosta.

Vanha näkymä: Strategiakaudella 2016-2020 Lehto tavoittelee keskimäärin noin 10-15 % vuotuista liikevaihdon kasvua. Vuonna 2016 liikevaihdon kasvun ennakoidaan olevan vähintään keskimääräisen kasvutavoitteen mukainen ja liiketuloksen odotetaan olevan noin 8-10 % liikevaihdosta.

Tässä vaiheessa näytti hyvältä, baana oli auki. Osakekurssi nousi päivän aikana 3,3% päättäen 8,99 euroon.


17.11.2016 Lehto Group Oyj: liiketoimintakatsaus, tammi-syyskuu 2016

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 30,7 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 232,1 (177,6) miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 24,3 (16,7) miljoonaa euroa, eli 10,5 % (9,4 %) liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi Toimitilat-, Asunnot- ja Hyvinvointitilat-palvelualueilla, mutta laski Korjausrakentaminen-palvelualueella.

Tässä vaiheessa alkoi jo ilmetä ensimmäisiä merkkejä korjausrakentaminen-palvelualueen sakkaamisesta. Myöhemmin tästä koituisi yhtiölle vielä lisää hankaluuksia. Tulos oli kuitenkin tässä vaiheessa hyvä ja liikevaihdon kasvukin huomattavasti oheistusta reippaampaa.

Päivän päätöskurssi oli 8,50 euroa, päivän aikana laskua kertyi -2,6%.


03.02.2017 Lehto Group Oyj: Lehto antaa ennakkotietoa vuoden 2016 liikevaihdosta ja liikevoitosta

Tilintarkastamattomien laskelmien mukaan vuoden 2016 liikevaihto kasvoi edellisvuodesta noin 31 % noin 361 miljoonaan euroon ja liikevoitto oli noin 40 miljoonaa euroa, eli hieman yli 11 % liikevaihdosta.

Ennakoitua korkeamman liikevaihdon ja liikevoiton taustalla on odotuksia nopeampi edistyminen asuntojen, toimitilojen ja hyvinvointitilojen rakentamisessa sekä toimitilojen myynnissä vuoden 2016 lopussa.

Liikevaihto meni siis yli ennakoidun haarukan, liiketulos oli haarukan yläpäässä. Tiedote nosti yhtiön kurssia 3,4 prosenttia 10,31 euroon.


17.02.2017 Lehto Group Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2016: liikevaihto kasvoi 31 % ja kannattavuus parani edellisvuodesta
17.02.2017 Lehto Group Oyj: Lehto Group muokkaa organisaatiorakennettaan

Koska tulos oli jo etukäteen tiedossa, ei vuoden 2016 raportti tuonut yllätyksiä. Sen sijaan organisaatiorakenteen muutos oli päivän uutta informaatiota tarjonnut asia:

Lehto Group -konsernin organisaatiorakenne on vuoden 2016 alusta lähtien perustunut neljään palvelualueeseen: Toimitilat, Asunnot, Hyvinvointitilat ja Korjausrakentaminen. Palvelualueiden asiakkaat, heille tarjottavat tuotteet ja palvelut sekä rakennushankkeiden toteutustapa ovat erityyppisiä alueesta riippuen.

Palvelualueiden sisällä on tähän saakka toiminut tytäryhtiöitä, joita on johdettu tulosvastuullisina yksiköinä.  Palvelualueilla ei ole ollut erillistä johtoa, vaan palvelualueiden liiketoimintaa on ohjattu palvelualuekohtaisilla ohjausryhmillä. Niissä on ollut edustettuna palvelualueen liiketoimintaan liittyvien tytäryhtiöiden johtohenkilöt sekä konsernin johto.

Lehto jatkaa toimintansa organisoimista palvelualueittain. Palvelualueille on nimetty johtajat, joiden vastuulla on liiketoiminnan johtaminen palvelualuekohtaisten strategioiden mukaisesti.

Organisaatiomuutoksen keskeisenä tavoitteena on tytäryhtiöiden päällekkäisien toimintojen yhdistäminen sekä niiden resurssien ja osaamisen laajempi hyödyntäminen palvelualueen sisällä.


24.04.2017 Lehto Group Oyj: Merkittävät osakkeenomistajat selvittävät vaihtoehtoja omistuksensa vähentämiseksi Lehto Group Oyj:ssä

Lehto Group Oyj:n osakkeenomistajat, joiden omistus edustaa 69,7 prosenttia Yhtiön ulkona olevista osakkeista, ovat ilmoittaneet Yhtiölle valtuuttaneensa OP Yrityspankin ja Pareto Securitiesin yhdessä selvittämään vaihtoehtoja omistuksensa vähentämiseksi Yhtiössä yhdessä tai useammassa erässä. Yhtiö arvioi, että suunniteltu osakemyynti voi parantaa Yhtiön osakkeen likviditeettiä.

Osakkeenomistajiin kuuluvat muun muassa Yhtiön toimitusjohtaja Hannu Lehto, hallituksen puheenjohtaja Pertti Huuskonen, liiketoimintajohtaja Asko Myllymäki ja talousjohtaja Veli-Pekka Paloranta sekä muita osakkeenomistajia, joiden omistamien osakkeiden luovutusrajoitukset (lock-up) päättyvät tänään. Luovutusrajoitukset asetettiin Yhtiön listautuessa Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Osakkeenomistajien tarkoituksena on myydä enintään noin 30 prosenttia omistamistaan Yhtiön osakkeista lukuun ottamatta Yhtiön toimitusjohtaja Hannu Lehtoa, joka on sopinut vähentävänsä omistustaan (Lehto Invest Oy:n kautta) enintään 5,0 prosentilla. Osakkeenomistajat säilyttävät siten asemansa Yhtiön huomattavina osakkeenomistajina myös mahdollisten liiketoimien jälkeen.

Ilmoituspäivänä osakekurssi nousi 5,6% 11,8 euroon.


11.05.2017 Lehto Group Oyj: Liiketoimintakatsaus, tammi-maaliskuu 2017

Konsernin liikevaihto kasvoi tammimaaliskuussa 29,5 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 80,6 (62,3) miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 6,8 (4,0) miljoonaa euroa, eli 8,5 % (6,5 %) liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi Toimitilat-, Hyvinvointitilat- ja Korjausrakentaminen-palvelualueilla, mutta laski Asunnot-palvelualueella.

Vuonna 2017 Lehdon liikevaihdon odotetaan kasvavan vähintään 30 % (liikevaihdon kasvu vuonna 2016 31,3 %) ja liikevoiton odotetaan olevan yli 10 % liikevaihdosta. Ensimmäisellä kvartaalilla molemmista tavoitteista jäätiin hieman. Pörssi rankaisi osaketta -3,5% laskulla ja kurssi päätti 11,32 euroon.


24.05.2017 Lehto Group Oyj: Lehto päivittää vuotta 2017 koskevia taloudellisia näkymiä

Lehto arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2017 kasvaa 40-50% vuoteen 2016 verrattuna (liikevaihto 361,8 miljoonaa euroa vuonna 2016), ja että liikevoitto on yli 10% liikevaihdosta (11,2% vuonna 2016).

Parantuneen näkymän taustalla on ennakoitua parempi edistyminen Toimitila-, Asunnot- ja Hyvinvointitilat-palvelualueilla. Hankkeista on saatu tilauksia aiemmin arvioitua enemmän ja hankkeita on päästy aloittamaan aiemmin arvioitua aikaisemmin. Näkymä perustuu yrityksen saatavilla oleviin tietoihin meneillään olevien rakennushankkeiden etenemisestä ja yrityksen arvioon vuoden 2017 aikana aloitettavista ja myytävistä rakennuskohteista.

Vaikka ensimmäinenk kvartaali oli sujunut hieman aikaisempia taloudellisia näkymiä heikommin, luottoa loppuvuoteen näytti löytyvän. Pörssi kiitti ja osake päätti 1% noustuaan tasan 11 euroon.


31.05.2017 Lehto Group Oyj: Merkittävät osakkeenomistajat julkistavat aikomuksensa tarjota Lehdon osakkeita institutionaalisille sijoittajille

Aikaisemmin tiedotettu merkittävien osakeomistajien osakemyynti lähestyy.

Lehto Group Oyj on saanut tiedon, että Yhtiön osakkeenomistajat, jotka ovat 24.4.2017 tiedottaneet selvittävänsä vaihtoehtoja omistuksensa vähentämiseksi Lehdossa, aikovat myydä enintään 4.971.845 Yhtiön osaketta. Myytävien Osakkeiden määrä vastaisi enintään noin 8,5 prosenttia Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien omistus Yhtiössä edustaa 69,7 prosenttia Yhtiön ulkona olevista osakkeista, ja Osakemyynnissä myytävät Osakkeet edustavat noin 12,2 prosenttia Osakkeenomistajien yhteensä omistamista Yhtiön osakkeista. Yhtiön toimitusjohtaja Hannu Lehto on ilmoittanut myyvänsä enintään 0,5 prosenttia Lehto Invest Oy:n kautta omistamistaan Yhtiön osakkeista eli enintään 100.000 osaketta. Osakkeenomistajat päättävät myytävien Osakkeiden lopullisen määrän sijoittajakysynnän perusteella.

Osakekurssi nousi 2,8% päättäen 12,55 euroon.


01.06.2017 Lehto Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Ilmoituksen mukaan Asko Myllymäki on 31.5.2017 myynyt Lehdon osakkeita nopeutetussa tarjousmenettelyssä. Osakemyynnin toteutuksen yhteydessä Asko Myllymäen omistusosuus Lehdon osakkeista ja äänistä laski alle 10 prosentin rajan. Osakemyynnin tuloksesta on tiedotettu 1.6.2017. Jäljelle jäi vielä 8,25% alkuperäisestä omistuksesta.

01.06.2017 Lehto Group Oyj: Merkittävät osakkeenomistajat ovat myyneet Lehto Group Oyj:n osakkeita

Saman päivän aikana tulleen toisen tiedotteen mukaan ylimerkityssä Osakemyynnissä osakkeiden osakekohtainen myyntihinta oli 11,60 euroa ja Osakemyynnin bruttomyyntitulot noin 57,7 miljoonaa euroa. Osakemyynnin jälkeen Osakkeenomistajat omistavat yhteensä 35.644.457 Yhtiön osaketta, mikä vastaa noin 61,2 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajat ovat antaneet sitoumuksensa sille, etteivät 180 päivää kestävällä ajanjaksolla myy jäljelle jääneitä Yhtiön osakkeitaan.

Päivän aikana osakekurssi kohosi peräti 5,8% nosuten 12,75 euroon.


10.08.2017 Lehto Group Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017

Liikevaihdon kasvu näytti vahvalta. Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 64,7 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 231,5 (140,5) miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi kaikilla palvelualueilla. Liikevoitto oli 19,9 (14,0) miljoonaa euroa eli 8,6 % (9,9 %) liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi liikevaihtoa hitaammin ja siihen vaikuttaa tehdaskapasiteetin laajentamiseen liittyvät kulut, eräät suhteellisen matalakatteiset projektit ja lähes nollakatteella toteutetut 8,0 miljoonan euron tonttien myynnit.

Kuten huomataan, liikevoittomarginaali laahasi yhä hieman tavoitetta jäljessä. Päivän aikana kurssi laski hieman päättäen 13,43 euroon.


14.08.2017 Lehto Group Oyj: Lehto laajentaa toimintaansa Ruotsissa

Lehto Group Oyj on 14.8.2017 allekirjoittanut sopimuksen, jonka mukaan se perustaa uuden tytäryhtiön Ruotsiin. Yhtiön toiminimeksi tulee Lehto Sverige AB. Lehto Group Oyj tulee omistamaan 88 % ja neljä ruotsalaista vähemmistöosakasta yhteensä 12 % yhtiön osakekannasta. Vähemmistöosakkailla on kokemus Ruotsin markkinoilta, erityisesti asuntorakentamisesta Tukholman seudulla.

Uuden yhtiön kautta Lehto tarjoaa asuntojen, toimitilojen ja hyvinvointitilojen talousohjattua rakentamista koko Ruotsin alueella, mutta alkuvaiheessa erityisesti Tukholman seudulla. Yhtiössä tulee aluksi työskentelemään seitsemän työntekijää.

Päivän päätöskurssi 13,65 euroa.


09.11.2017 Lehto Group Oyj: Liiketoimintakatsaus, tammi-syyskuu 2017

Konsernin liikevaihto kasvoi tammisyyskuussa 58,2 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 367,3 (232,1) miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 33,5 (24,3) miljoonaa euroa, eli 9,1 % (10,5 %) liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi kaikilla palvelualueilla.

Kasvu edelleen kovaa, liikevoittoprosentti laahasi yhä hieman tavoitetta jäljessä. Osake päätyi -6% laskun jälkeen 11,6 euroon.


22.12.2017 Lehto Group Oyj: Lehdon vuoden 2017 liikevaihdon ennakoidaan kasvavan yli 55% edellisvuodesta

Lehto arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2017 kasvaa yli 55% vuoteen 2016 verrattuna (liikevaihto 361,8 miljoonaa euroa vuonna 2016), ja että liikevoitto on yli 10% liikevaihdosta (11,2% vuonna 2016).

Parantuneen liikevaihtonäkymän taustalla on ennakoitua parempi edistyminen Toimitilat- ja Asunnot-palvelualueilla. Toimitilahankkeiden toteutus on edennyt ennakoitua nopeammin ja joidenkin omaperusteisten asuntorakennushankkeiden valmistuminen vuoden 2017 aikana on varmistunut.

Liikevaihtoennusteen ylälaitaa siis nostettiin liikevoittomarginaalin pysyessä yhä samana. Kurssi nousi päivän aikana 6,3% päätyen 12,3 euroon.


15.02.2018 Lehto Group Oyj: Liikevaihto kasvoi 64,2 % edellisvuodesta 594,1 miljoonaan euroon. Liikevoitto 61,5 miljoonaa euroa, eli 10,4 % liikevaihdosta.

Tiedotekin kertoo jo olennaisen. Vuosi sujui kasvun osalta mallikkaasti ja liikevoittotavoitekin lopulta saavutettiin. Kurssi ei päivän aikana juuri liikahtanut ja päätöslukemiksi kirjattiin 13,14 euroa.


01.03.2018 Lehto Group Oyj: Merkittävät osakkeenomistajat ovat myyneet Lehto Group Oyj:n osakkeita

Lehto Group Oyj on saanut tiedon, että Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat Asko Myllymäki, Winduo Oy, Tomi Koivukoski ja Markus Myllymäki, joiden omistus ennen myyntiä edusti noin 13,29 prosenttia Yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä, ovat myyneet Yhtiön osakkeita nopeutetussa tarjousmenettelyssä. Osakkeenomistajat myivät yhteensä 7 100 000 Yhtiön osaketta, mikä vastaa noin 12,2 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakemyynnissä osakkeiden osakekohtainen myyntihinta oli 12,00 euroa ja Osakemyynnin bruttomyyntitulot noin 85 200 000 miljoonaa euroa. Osakemyynnin jälkeen Markus Myllymäki, Winduo Oy ja Tomi Koivukoski eivät enää omista Yhtiön osakkeita. Asko Myllymäki, joka toimii Yhtiön liiketoimintajohtajana, omistaa Osakemyynnin jälkeen 643 397 Yhtiön osaketta, mikä vastaa noin 1,10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ja hän on antanut sitoumuksensa pääjärjestäjälle, ettei 180 päivää kestävällä ajanjaksolla myy jäljelle jääneitä Yhtiön osakkeitaan. Osakkeenomistajat eivät kuulu Yhtiön hallitukseen tai palvelualuejohtajiin.

Tiedotteen myötä kurssi päätyi hyvin pienesti laskien 12,14 euroon.


01.03.2018 Lehto Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Liputusilmoiuksen mukaan Asko Myllymäelle jäi osakemyyntien jälkeen vielä 1,10% osakkeistaan.


02.03.2018 Lehto Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Ilmoituksen mukaan OP-Rahastoyhtiö Oy:n omistusosuus Lehdon osakkeista ja äänistä on 1.3.2018 noussut yli viiden (5) prosentin rajan.


03.05.2018 Lehto Group Oyj: LEHTO GROUP OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–31.3.2018

Liikevaihto kasvoi 37,2 % vertailukaudesta 103,1 (75,2) miljoonaan euroon. Kasvua tapahtui Toimitilat-, Asunnot- ja Hyvinvointitilat-palvelualueilla. Korjausrakentamisen liikevaihto oli vertailukautta alhaisempi.

Liikevoitto heikkeni 2,3 (4,9) miljoonaan euroon ja oli 2,3 % (6,5 %) liikevaihdosta. Katsauskauden liikevaihto koostui kaikilla palvelualueilla vertailukautta merkittävästi enemmän urakoinnista, jossa projektikatteet ovat tyypillisesti omaperusteisia hankkeita alhaisempia. Asunnot-palvelualueella ei valmistunut yhtään luovutuksen mukaan tuloutettavaa omaperusteista hanketta.

Liikevaihdon kasvu oli yhä reipasta, mutta liiketulos notkahti tämän ilmoituksen myötä todella pahasti. Olikohan sattumaa, että avainhenkilöt osasivat irtautua yhtiöstä juuri oikealla hetkellä? 🙂

Kurssi päätti -5,4% laskun jälkeen 10,04 euroon.


07.06.2018 Lehto Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Ilmoituksen mukaan OP-Rahastoyhtiö Oy:n OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahaston omistusosuus Lehdon osakkeista ja äänistä on 31.5.2018 noussut yli viiden (5) prosentin rajan.


14.06.2018 Lehto Group Oyj: Lehto ja Sukari Invest Oy yhteistyöhön Ideapark-kauppakeskuksen rakentamiseksi Seinäjoelle


01.08.2018 Lehto päivittää vuotta 2018 koskevaa liikevoittonäkymää

Lehto arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2018 kasvaa noin 20-30 % vuoteen 2017 verrattuna (liikevaihto 597,6 miljoonaa euroa vuonna 2017), ja että liikevoitto on noin 8-9 % liikevaihdosta (10,8% vuonna 2017). Liikevaihdon ja liikevoiton kertymisen arvioidaan painottuvan voimakkaasti loppuvuoteen. Vertailuvuoden 2017 luvut on oikaistu vastaamaan 1.1.2018 käyttöön otetun IFRS 15 -standardin laskentaperiaatteita.

Liikevoittonäkymän heikentymisen syynä on aiemmin arvioitua alhaisemmat projektikatteet erityisesti Hyvinvointitilat- ja Korjausrakentaminen palvelualueilla ja sekä joidenkin luovutuksen mukaan tuloutuvien hankkeiden arvioidun valmistumisajankohdan siirtyminen vuoden 2019 puolelle. Lisäksi tehdaskapasiteetin laajentaminen, konsernitason kehityshankkeet sekä osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen ovat vaatineet arvioitua enemmän panostuksia.

Tässä vaiheessa katteet alkoivat selvästi painumaan. Ainoastaan kasvava liikevaihto toisi vielä sijoittajalle lohtua. Ehkäpä osakekohtainen tulos pysyisi silti yhä kasvussa? Osakekurssi sukelsi -14,9% päättäen 8,95 euroon.


09.08.2018 LEHTO GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2018

Konsernin liikevaihto kasvoi tammikesäkuussa 36,4 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 291,9 (213,9) miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi Toimitilat-, Asunnot- ja Hyvinvointitilat-palvelualueilla, mutta laski Korjausrakentaminen-palvelualueella.

Liikevoitto oli 13,7 (15,4) miljoonaa euroa eli 4,7 % (7,2 %) liikevaihdosta. Vertailukautta alhaisempaa liikevoittoa selittää erityisesti vertailukautta heikommat projektikatteet Hyvinvointitilat- ja Korjausrakentaminen-palvelualueilla.

Liikevoittomarginaali jatkoi yhä paiinumistaan. Tästä huolimatta päivän aikana osakekurssi nousi 3% päätyen 8,62 euroon.


19.10.2018 Lehto Group Oyj: Lehto alentaa vuotta 2018 koskevia taloudellisia näkymiä

Lehto arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2018 kasvaa noin 20-25 % vuoteen 2017 verrattuna (liikevaihto 597,6 miljoonaa euroa vuonna 2017), ja että liikevoitto on noin 5-6 % liikevaihdosta (10,8% vuonna 2017).

Liikevoittonäkymän heikentymisen syynä on edelleen heikentyneet projektikatteet erityisesti Hyvinvointitilat- ja Korjausrakentaminen-palvelualueilla sekä hieman alentunut arvio koko konsernin liikevaihdosta. Liikevaihdon aleneminen johtuu erityisesti Hyvinvointitilojen hankkeiden käynnistymisen viivästymisestä. Asunnot- ja Toimitilat-palvelualueiden liiketoiminta etenee tavoitteiden mukaisesti.

Kuten muistetaan, aikaisempi ohjeistuksen mukaan konsernin liikevaihto vuonna 2018 kasvaa noin 20-30 % vuoteen 2017 verrattuna (liikevaihto 597,6 miljoonaa euroa vuonna 2017), ja että liikevoitto on noin 8-9 % liikevaihdosta (10,8% vuonna 2017).

Päivän päätteeksi kurssi romahti -37,5% päättäen 5,33 euroon.


02.11.2018 Lehto Group Oyj: Lehto uudelleenorganisoi korjausrakentamisen toiminnot

Lehto suunnittelee lakkauttavansa Korjausrakentaminen-palvelualueen ja sulauttavansa korjausrakentamisen toiminnot toisiin palvelualueisiin. Linjasaneerausyksikkö on tarkoitus siirtää Asunnot-palvelualueelle ja muu peruskorjaustoiminta Toimitilat-palvelualueelle, missä meneillään olevat peruskorjausprojektit viedään loppuun nykyisellä projektiorganisaatiolla. Projektien päätyttyä projektiorganisaatio siirtyy muihin Toimitilat-palvelualueen projekteihin.


02.11.2018 Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi-syyskuu 2018

Konsernin liikevaihto kasvoi tammisyyskuussa 46,1 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 489,9 (335,4) miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi Toimitilat-, Asunnot- ja Hyvinvointitilat-palvelualueilla, mutta laski hieman Korjausrakentaminen-palvelualueella.

Liikevoitto oli 21,9 (25,5) miljoonaa euroa eli 4,5 % (7,6 %) liikevaihdosta. Vertailukautta alhaisempaa liikevoittoa selittää projektikatteiden heikentyminen Hyvinvointitilat- ja Korjausrakentaminen-palvelualueilla. Hyvinvointitilat- ja Korjausrakentaminen-palvelualueilla on useita tappiollisia projekteja, jotka rasittavat katsauskauden tulosta.

Liikevaihto kasvoi järisyttävää vauhtia, mutta katteet jäivät todella huonoksi ja nyt puhutaan jo useista tappiollisista projekteista. Eikö tämän pitänyt olla nimen omaan talousohjattua rakentamista? Nyt mentiin aivan jokin muu kuin talous edellä.

Päivän aikana kurssi kuitenkin nousi 3,9% ja päätti 5,25 euroon.25.01.2019 Lehto on lakkauttanut Korjausrakentamisen palvelualueen ja rajaa korjaustoimintaansa

Lehto kertoi 2.11.2018 julkaistussa tiedotteessa suunnittelevansa Korjausrakentaminen-palvelualueen lakkauttamista ja korjausrakentamisen toimintojen sulauttamista toisiin palvelualueisiin. Suunnitelman mukaisesti Korjausrakentaminen-palvelualue on lakkautettu ja korjausrakentamisen toiminnot on siirretty kahdelle muulle palvelualueelle.


12.02.2019 Lehto Group Oyj: Liikevaihto 721,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 %. Liikevoitto 37,2 miljoonaa euroa, eli 5,2 % liikevaihdosta

Toimitusjohtaja Hannu Lehto: ”Julkaisemme nyt kolmatta kertaa tilinpäätöksen pörssiyhtiönä. Liikevaihdolla mitattuna olemme joka vuosi menneet eteenpäin, ja keskimääräinen vuosittainen kasvuvauhti vuosina 2016 – 2018 on ollut yli 40 %. Olemme myös tehneet erittäin hyvää tulosta voimakkaan kasvun aikana, mutta kuluneena vuotena 2018 tuloskehitys ei enää pysynyt mukana. Keskeisimmät syyt tähän ovat nopeaan kasvuun nähden riittämättömät hinnoittelun ja kustannusten hallinnan prosessit sekä liiketoiminnan kehityksen epäonnistuminen eräillä osa-alueilla, jotka ovat samalla osoittautuneet konsernin strategiaan heikosti soveltuviksi.  

Osake laski päivän aikana 1,1 prosenttia 4,32 euroon.


09.05.2019 Lehto Group Oyj: Lehto alentaa vuotta 2019 koskevia taloudellisia näkymiä

Tulosjulkistuksen yhteydessä päivitettiin näkymiä. Lehto arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2019 on samalla tasolla kuin vuonna 2018 (vuoden 2018 liikevaihto 721,5 miljoonaa euroa) ja liikevoitto on 2-6 % liikevaihdosta (5,2 % vuonna 2018).

Liikevoittonäkymän muutoksen taustalla ovat edelleen syntyvät tappiot peruskorjaushankkeista, Ruotsin liiketoiminnan käynnistämisestä aiheutuneet ennakoitua suuremmat kulut ja ensimmäisestä päiväkotiprojektista aiheutunut tappio, sekä hoivakoti- ja toimitilahankkeiden katteiden heikentyminen ja viiveet uusien hankkeiden käynnistymisessä.


09.05.2019 Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2019

Liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuussa 14,2 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 117,8 (103,1) miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi voimakkaasti Asunnot-palvelualueella ja laski merkittävästi Toimitilat-palvelualueella. Hyvinvointitilat-palvelualueen liikevaihto oli vertailukauden tasolla. 

Liiketappio oli -9,3 miljoonaa euroa (liikevoitto 2,3 miljoonaa euroa 1-3/2018) eli -7,9 % (2,3 %) liikevaihdosta. Vertailukautta alhaisemman liiketuloksen keskeisimpinä syinä ovat peruskorjaushankkeista syntyvien tappioiden jatkuminen sekä vertailukautta heikommat projektikatteet Hyvinvointitilat- ja Toimitilat-palvelualueilla.

Tässä kohtaa valahdettiin jo tappio puolelle. Liikevaihto kasvoi kuitenkin yhä, toivottavasti uudet projektit olisivat parempikatteisia. Talousohjattu rakentaminen alkaa tässä kohtaa murentua, osake laski päivän aikana peräti 8,9 prosenttia 3,03 euroon.


09.05.2019 Lehto Group Oyj: Lehto aloittaa tuotannon sopeuttamistoimet kahdella tehtaallaan

Lehto Group aloittaa Hartolan ja Oulaisten tehtailla sopeuttamistoimet, joiden tavoitteena on saattaa tehdastuotannon kapasiteetti tasapainoon lyhyen tähtäimen kysynnän kanssa. Yhtiö aloittaa yt-neuvottelut, joissa Lehdon alustavan käsityksen mukaan neuvottelujen kohteena olevan henkilöstön työtehtäviin voi tulla merkittäviä muutoksia tai yhtiön henkilöstö saattaa suunniteltujen toimenpiteiden johdosta vähentyä enintään 70 henkilötyövuodella.


11.06.2019 Lehto Group Oyj: Lehdon Oulaisten ja Hartolan tehtaita koskeneet yt-neuvottelut saatu päätökseen

Yt-neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena 51 työntekijän työsuhde irtisanotaan ja 53 työntekijää lomautetaan toistaiseksi. Syksyllä 2019 arvioidaan lomautettavan 30 työntekijää lisää. Yhteensä noin 20 työntekijää päätettiin kouluttaa uusiin tehtäviin.


06.08.2019 Lehto Group Oyj: Ensimmäisen vuosipuoliskon tappiot heikentävät Lehdon koko vuoden taloudellista näkymää

Lehto arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2019 on samalla tasolla tai alhaisempi kuin vuonna 2018 (vuoden 2018 liikevaihto 721,5 miljoonaa euroa) ja koko vuoden 2019 liiketulos tulee jäämään negatiiviseksi voimakkaasti tappiollisen ensimmäisen vuosipuoliskon takia (liikevoitto 37,2 miljoonaa euroa, eli 5,2 % liikevaihdosta vuonna 2018).

Liikevoiton tekeminen näyttää tyystin katkenneen vuonna 2019. Myös liikevaihdon tyrehtymistä odotellaan, joka on tässä tilanteessa varmasti aivan tervettä. Osakekurssi kuitenkin nousi tiedotteen myötä 6,1% 1,97 euroon.


15.08.2019 Lehto Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2019

Konsernin liikevaihto laski tammikesäkuussa 15,6 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 246,3 (291,9) miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi Asunnot-palvelualueella ja laski Toimitilat- ja Hyvinvointitilat-palvelualueilla.

Liiketulos oli -27,5 (13,7) miljoonaa euroa eli -11,2 % (4,7 %) liikevaihdosta. Keskeisimmät liiketappioon vaikuttaneet tekijät olivat peruskorjaustoiminnasta aiheutuneet -15,0 miljoonan euron tappiot, Ruotsin toiminnan -5,9 miljoonan euron tappiot sekä yksittäisistä Hyvinvointitilat-palvelualueen projekteista aiheutuneet tappiot.

Konsernin tilauskanta kasvoi 752,5 miljoonaan euroon (655,6 miljoonaa euroa 31.12.2018). Tilauskanta kasvoi kaikilla palvelualueilla.

Kurssi nousi 3,6% päätyen jälleen 1,97 euroon kuten reilu viikko takaperin ohjeistuksen päivityksen jälkeen.


10.09.2019 Lehto käynnistää yt-neuvottelut kannattavuuden parantamiseksi

Neuvottelut koskevat lähes kaikkia yksiköitä Suomessa. Lehto arvioi, että nyt käynnistyvät yt-neuvottelut voivat johtaa yhteensä enintään 150 henkilötyövuoden vähentämiseen, jolla tavoitellaan noin 7 miljoonan euron vuosittaisia kulusäästöjä. Neuvoteltaviin asioihin kuuluvat mahdolliset irtisanomiset, lomautukset, osa-aikaistamiset, työtehtävien muutokset ja siirrot toisiin tehtäviin, sekä näihin liittyvät uudelleenkoulutuskysymykset. YT-neuvottelut arvioidaan saatavan päätökseen lokakuun 2019 loppuun mennessä.


01.11.2019 Lehto Group Oyj: Lehto laskee arviotaan vuoden 2019 liikevaihdosta ja liiketuloksesta

Lehto arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2019 on alhaisempi kuin vuonna 2018 (vuoden 2018 liikevaihto 721,5 miljoonaa euroa ). Huolimatta siitä, että yhtiö arvio vuoden viimeisen neljänneksen liiketuloksen olevan positiivisen, vuoden toisen puoliskon liiketuloksen arvioidaan jäävän negatiiviseksi kolmannen neljänneksen liiketappion takia (liiketappio tammi-kesäkuu 2019 -27,5 miljoonaa euroa).

Keskeisimmät vuoden toisen puoliskon liikevaihtoon ja liiketulokseen vaikuttavat tekijät ovat peruskorjaushankkeiden tappioiden jatkuminen vuoden kolmannella neljänneksellä, joidenkin asuntohankkeiden valmistumisten siirtyminen vuoden 2020 puolelle sekä asuntohankkeiden keskimääräisen katteen heikentyminen.

Osakekurssi laski päivän aikana -1,4% päätyen 2,02 euroon, joten tieto positiivisesta viimeisestä neljänneksestä otettiin hyvin vastaan markkinoilla.


07.11.2019 Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2019

Liikevaihto laski tammi–syyskuussa 18,8 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 397,8 (489,9) miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi hieman Asunnot-palvelualueella ja laski Toimitilat- ja Hyvinvointitilat-palvelualueilla.

Liiketulos oli -41,9 (21,9) miljoonaa euroa eli -10,5 % (4,5 %) liikevaihdosta. Keskeisimmät liiketappioon vaikuttaneet tekijät olivat peruskorjaustoiminnasta aiheutuneet -25,4 miljoonan euron tappiot, Ruotsin toiminnan -8,6 miljoonan euron tappiot sekä yksittäisistä Hyvinvointitilat-palvelualueen projekteista aiheutuneet tappiot.

Konsernin tilauskanta oli 652,5 miljoonaa euroa (655,6 miljoonaa euroa 31.12.2018). Tilauskanta kasvoi Toimitilat-palvelualueella ja laski Asunnot- ja Hyvinvointitilat-palvelualueilla.

Osakekurssi raketoi tiedotteen jälkeen 33,5% nousten 1,55 eurosta aina 2,07 euroon. Enimpien vaikeuksien odotettiin selvästi olevan takana päin.


07.11.2019 Lehto Group Oyj: Lehdon yt-neuvottelut saatu päätökseen

Neuvottelujen seurauksena toteutettavat irtisanomiset, osa-aikaistamiset ja lomautukset vastaavat noin 144 henkilötyövuotta ja niiden arvioidaan tuottavan vajaan 7 miljoonan euron kulusäästöt vuositasolla. Pääosa toimenpiteistä kohdistuu tehdastuotantoon, jossa henkilöstöä lomautetaan tämän ja ensi vuoden aikana yhteensä 100 henkilötyövuoden verran.


03.02.2020 Lehto Group Oyj: Lehto täsmentää vuoden 2019 ohjeistuksensa ja antaa ohjauksen vuodelle 2020

Lehdon 2019 tilinpäätöksen laatiminen on vielä kesken, mutta tilintarkastamattomien laskelmien mukaan vuoden 2019 liikevaihto laski edellisvuodesta noin 7,5 % noin 667 miljoonaan euroon ja liiketappio oli noin -42 miljoonaa euroa.

Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli noin 270 miljoonaa euroa ja liiketulos oli nollan tasolla.

Osakekurssi reagoi tiedotteeseen noin 5% laskulla päätyen 2,16 euroon.


20.02.2020 Lehto Group Oyj: Liikevaihto 667,7 miljoonaa euroa, liiketappio -41,8 miljoonaa euroa. Viimeisellä neljänneksellä liiketulos kehittyi positiivisesti ja rahoitusasema parani

Vuonna 2019 liikevaihto laski 7,5 % edellisvuodesta ja oli 667,7 (721,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Asunnot- palvelualueella ja laski Toimitilat- ja Hyvinvointitilat-palvelualueilla. Asuntojen liikevaihdon kasvuun vaikutti hyvin jatkunut myynti. Vuoden aikana myytiin 1 837 asuntoa (1 929 vuonna 2018).

Liiketulos oli -41,8 (37,2) miljoonaa euroa, eli -6,3 % (+5,2 %) liikevaihdosta. Liiketulokseen vaikutti tappiot kolmelta alueelta: peruskorjaustoiminta noin 31 miljoonaa euroa, Ruotsin toiminta noin 12 miljoonaa euroa ja Hyvinvointitilat-palvelualueen toiminta noin 11 miljoonaa euroa. Asunto- ja toimitilaliiketoimintojen tulos oli positiivinen.

Tappiollisten liiketoimintojen seurauksena yhtiön vakavaraisuus heikkeni. Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja kasvoi 74,1 %:iin (38,5 %) ja omavaraisuusaste ilman IFRS 16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja laski 33,8 %:iin (42,7 %). Velkaantuminen oli korkeimmillaan vuoden kolmannen neljänneksen lopussa, mutta laski vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Tätä edesauttoi useiden tappiollisten hankkeiden loppuminen ja nettokäyttöpääomasta vapautunut raha. Rahavarat kasvoivat tilikauden aikana 59,2 (53,4) miljoonaan euroon.

Tilauskanta aleni 481,8 (655,6) miljoonaan euroon, mikä johtuu meneillään olevien asuntorakennushankkeiden ja hoiva- ja palveluasumisen hankkeiden lukumäärän alenemisesta. Toimitilat-palvelualueen tilauskanta kasvoi.

Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 269,9 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,1 miljoonaa euroa.

Nyt näytti siltä, että nenä on saatu pinnan ylle. Osakekurssi ei hievahtanutkaan päivän aikana, ja päätöslukema oli 2,29 euroa.


23.03.2020 Lehto Group Oyj aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan


25.03.2020 Lehto Group Oyj: Lehto päätti tervehdyttämisohjelmansa yt-neuvottelut ja varautuu pandemiatilanteen aiheuttamiin muutoksiin

Päättyneiden yt-neuvottelujen tuloksena Lehto sulauttaa Hyvinvointitilat-palvelualueen osaksi kahta muuta palvelualuetta. Hoivarakentamista jatketaan tästä eteenpäin Asunnot-palvelualueella ja koulurakentamista Toimitilat-palvelualueella.

Neuvottelun lopputuloksella on 102 henkilötyövuoden vaikutukset Hyvinvointitilat- ja Asunnot-palvelualueilla. Vaikutukset käsittävät irtisanomisia (73 henkilöä), henkilöstön siirtymisiä toiseen yhtiöön tai toiselle palvelualueelle sekä vähäisissä määrin lomautuksia.07.04.2020 Lehto Group Oyj: Lehto peruu vuoden 2020 taloudellista näkymää koskevan ohjauksensa

Koronaviruspandemian seurauksena Lehdon liiketoimintaympäristön epävarmuus on lisääntynyt ja näkyvyys on heikentynyt. Toistaiseksi Lehdon työmaat ovat edenneet lähes häiriöttä, mutta joidenkin uusien hankkeiden aloitukset ovat lykkääntymässä asiakkaiden tekemien päätösten seurauksena. Yhtiö näkee myyntiin, projektien toteutukseen sekä materiaalien, alihankintaresurssien ja työvoiman saatavuuteen liittyviä riskejä, joilla toteutuessaan olisi vaikutuksia Lehdon vuoden 2020 liikevaihtoon, tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Epävarman liiketoimintaympäristön vuoksi Lehto toistaiseksi peruu 20.2.2020 annetun vuoden 2020 taloudellista näkymää koskevan ohjauksensa. Lehto arvioi, että uusi ohjaus voidaan antaa myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

Lehto on varautunut epävarmuuteen ja käynyt yhteistoimintaneuvottelut koko henkilöstöä koskevista lomautuksista. Neuvottelun tuloksena yhtiö lomauttaa henkilöstöään palvelualueilla ja yksiköissä erikseen tehtävien suunnitelmien ja työtilanteiden mukaisesti. Lomautukset tulevat alustavan arvion mukaan ulottumaan ajallisesti vuoden 2020 loppuun asti. Henkilöstöön liittyvien toimien lisäksi Lehto suunnittelee ja toteuttaa muita kustannussäästöihin tähtääviä toimenpiteitä.

Osake -7,4% päätyen 1,35 euroon.


29.04.2020 Lehto Group Oyj: Lehdon hallitus alentaa palkkioitaan

 Yhtiön hallitus alentaa omasta aloitteestaan palkkiotaan yhtiökokouksen päättämästä tasosta määrällä, joka vastaa 20 prosentin alennusta viiden kuukauden ajaksi. Palkkion alentaminen kohdistetaan sekä rahana että osakkeina maksettavaan osuuteen. Palkkion alentamisella hallitus osaltaan tukee yhtiön kannattavuutta ja osallistuu samoihin säästötoimiin, joihin yhtiön johto ja operatiivinen henkilöstökin osallistuu.

Hallituksen palkkioiden alentamisen lisäksi Lehto Group Oyj:n toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja palvelualueiden johtoryhmien jäsenet ovat sitoutuneet ansioidensa alentamiseen 20 prosentilla viiden kuukauden ajaksi. Merkittävä osa Lehdon toimihenkilöistä on osittain tai kokonaan lomautettuna arviolta viiden kuukauden ajan.


14.05.2020 Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2020

Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto, 119,4 (117,8) miljoonaa euroa, oli edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Liikevaihto kasvoi Asunnot-palvelualueella ja laski Toimitilat- ja Hyvinvointitilat-palvelualueilla. Asuntojen liikevaihdon kasvuun vaikutti kahden DWS-portfolioon sisältyvän kohteen luovutus. 

Liiketulos oli -3,5 (-9,3) miljoonaa euroa. Liiketulokseen vaikutti myönteisesti edellisvuoden tappiollisten hankkeiden päättyminen. Tulosta painoivat vielä meneillään olevat heikkokatteiset kouluhankkeet, Asunnot-palvelualueen vertailukautta heikompi kannattavuus sekä toiminnan volyymiin nähden korkeat kiinteät kulut.

Taseasema kehittyi positiivisesti. Korollisten velkojen määrä laski ja kassavarat kasvoivat 69,4 miljoonaan euroon (59,2 miljoonaa euroa 31.12.2019). Positiivisen kassavirran taustalla on erityisesti nettokäyttöpääoman pieneneminen.

Tilauskanta kasvoi 502,6 miljoonaan euroon (481,8 miljoonaa euroa 31.12.2019). Tilauskanta kasvoi Asunnot- ja Toimitilat-palvelualueilla, mutta laski Hyvinvointitilat-palvelualueella.

Tulos jälleen negatiiviseksi, osakekurssi pakitti -8% ja päätti 1,49 euroon.


30.06.2020 Lehto Group Oyj: Lehto on allekirjoittanut uuden luottolimiittisopimuksen ja suunnittelee merkintäetuoikeusantia

Uuden luottolimiittisopimuksen osapuolena on edelleen OP:n, Nordean ja Swedbankin muodostama pankkisyndikaatti. Sopimus on määrältään 54 miljoonaa euroa ja se on voimassa 31.12.2022 asti. Sopimuksen mukaan osa luotosta maksetaan takaisin sopimuskauden päättymishetkeen mennessä. Sopimukseen liittyy osittaisia vakuuksia sekä taloudellisia käyttökatteeseen, korollisiin nettovelkoihin ja nettovelkaantumisasteeseen sidottuja kovenantteja, jotka voivat vaikuttaa myös osingonjakoon luottolimiittisopimuksen voimassaoloaikana.

Lehto suunnittelee järjestävänsä merkintäetuoikeusannin, jolla yhtiö tavoittelee noin 20-25 miljoonan euron bruttovaroja lisäämään yhtiön kassavaroja ja omaa pääomaa. Yhtiön suurin osakkeenomistaja, toimitusjohtaja Hannu Lehdon määräysvaltayhteisö Lehto Invest Oy on sitoutunut äänestämään ylimääräisessä yhtiökokouksessa suunniteltuun merkintäetuoikeusantiin liittyvien hallituksen ehdotusten puolesta ja osallistumaan suunnitteilla olevaan antiin vähintään 30.6.2020 omistusosuutensa mukaisella osuudella.


13.08.2020 Lehto Group Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto, 254,5 (246,3) miljoonaa euroa, oli edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Liikevaihto kasvoi Asunnot-palvelualueella ja laski Toimitilat-palvelualueella.

Liiketulos oli -5,1 (-27,5) miljoonaa euroa. Liiketulokseen vaikutti myönteisesti edellisvuoden tappiollisten hankkeiden päättyminen. Tulosta painoivat vielä meneillään olevat heikkokatteiset koulu- ja hoivahankkeet, Ruotsin toiminnan tappiot sekä yksi tappiollinen peruskorjaushanke.

Heikkokatteisista projekteista ei vieläkään oltu päästy kokonaan eroon, mutta sijoittajat odottivat niiden loppumista kuin kuuta nousevaa. Osakekurssi -9,1% päätyen 1,53 euroon.


13.08.2020 Juuso Hietanen on nimitetty Lehto Group Oyj:n toimitusjohtajaksi

DI Juuso Hietanen (43) aloittaa Lehto Groupin Oyj:n toimitusjohtajana viimeistään vuoden kuluttua. Nykyinen toimitusjohtaja Hannu Lehto jatkaa yrityksessä keskeisessä roolissa vastuualueena kehittäminen ja innovaatiot.


12.11.2020 Lehto Group Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2020

Tammi-syyskuun liikevaihto pieneni 5,8 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 374,9 (397,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski molemmilla palvelualueilla.

Liiketulos oli -7,8 (-41,9) miljoonaa euroa. Liiketulokseen vaikutti myönteisesti edellisvuoden tappiollisten hankkeiden päättyminen. Tulosta painoivat vielä meneillään olevat heikkokatteiset koulu- ja hoivahankkeet, Ruotsin toiminnan tappiot sekä yksi tappiollinen peruskorjaushanke.

Taseasema pysyi vakaana. Katsauskauden päättyessä korollisten velkojen määrä ilman IFRS16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja oli 106,5 miljoonaa euroa (142,4 miljoonaa euroa 31.12.2019) ja kassavarat 57,5 miljoonaa euroa (59,2 miljoonaa euroa 31.12.2019). Kassavaroja pienentää yhteensä 21,6 miljoonan euron rahavarojen panttaus RCF-luottolimiitin sekä urakka-, takuu- ja muiden vastuiden vakuudeksi.

Tilauskanta kasvoi 512,8 miljoonaan euroon (481,8 miljoonaa euroa 31.12.2019). Tilauskanta kasvoi Asunnot- palvelualueella, mutta laski Toimitilat-palvelualueella.

Tulos oli yhä tappiolla, mutta sitä huolimatta parannus vuoden takaiseen oli merkittävä. Osakekurssi -7,2% ja päivän päätös 1,39 euroa.


18.02.2021 Lehto Group Oyj: Liikevaihto 545 miljoonaa euroa, tuloksessa positiivinen käänne, rahoitusasema parani merkittävästi

Liikevaihto laski 18,4 % edellisvuodesta ja oli 544,7 (667,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski sekä Asunnot- että Toimitilat-palvelualueilla. Liikevaihdon laskun taustalla ovat erityisesti vuonna 2019 aloitettu keskittyminen strategian mukaisiin hankkeisiin, hoivamarkkinan lasku sekä koronapandemian seurauksena aiheutuneet viivästykset uusien hankkeiden aloituksissa.

Liiketulos parani selvästi edellisvuodesta ja oli -2,9 (-41,8) miljoonaa euroa. Liiketuloksen paranemiseen vaikutti erityisesti tappiollisten liiketoimintojen lopettaminen tai uudelleen organisointi. Tulosta painoivat erityisesti tilikaudelle tuloutuneet heikkokatteiset kouluhankkeet ja Ruotsin toiminnan tappiot.

Marras-joulukuussa toteutettiin ylimerkitty merkintäoikeusanti. Annista saadut 19,3 miljoonan euron nettovarat nostivat omaa pääomaa ja kassavaroja.

Vakavaraisuus kehittyi ja velkaantuneisuus väheni merkittävästi. Ilman IFRS 16 -standardin mukaisia vuokrasopimusvelkoja omavaraisuusaste nousi 43,2 (33,8 %) prosenttiin ja nettovelkaantumisaste laski -19,9 (74,1 %) prosenttiin.

Liiketoiminnan rahavirta oli 73,6 miljoonaa euroa positiivinen. Nettokassavirta oli 45,8 miljoonaa euroa ja kassavarat tilikauden päättyessä olivat 105,1 (59,2) miljoonaa euroa.

Tilauskanta laski 426,3 (481,8) miljoonaan euroon, kun toiminnassa keskityttiin strategian mukaisiin hankkeisiin ja omaperusteisia asuntohankkeita aloitettiin aikaisempaa vähemmän.

Kurssi päivän päätteeksi 4,6% nousulla 1,57 euroon.


06.05.2021 Lehto Group Oyj: liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2021

Tammi-maaliskuun liikevaihto laski 26,6 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 87,6 (119,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski molemmilla palvelualueilla ja laskun taustalla on rakennushankkeiden keskimääräiseen koon pieneneminen ja hankkeiden lukumäärän väheneminen.

Liiketulos oli -1,8 (-3,5) miljoonaa euroa. Liiketulokseen vaikutti myönteisesti heikkokatteisten projektien väheneminen. Liiketulosta painoivat liiketoiminnan tämän hetken volyymiin nähden korkeat kiinteät kulut ja se, että katsauskaudella ei valmistunut yhtään luovutuksen mukaisesti tuloutuvaa hanketta.

Taseasema pysyi hyvänä. Katsauskauden päättyessä korollisten velkojen määrä ilman IFRS16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja oli 72,8 miljoonaa euroa (80,4 miljoonaa euroa 31.12.2020) ja kassavarat 70,5 miljoonaa euroa (105,1 miljoonaa euroa 31.12.2020). Kassavarojen väheneminen johtui nettokäyttöpääoman kasvusta ja erityisesti tontti-investoinneista.

Tilauskanta laski 392,7 miljoonaan euroon (426,3 miljoonaa euroa 31.12.2020).

Yhtiö näytti edelleen negatiivisesta tuloksesta huolimatta etenevän parempaan suuntaan, kurssi päivän päätteeksi -5,6% laskun jälkeen 1,77 euroon.


12.08.2021 Lehto Group Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Tammi-kesäkuun liikevaihto laski 22,3 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 197,6 (254,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski molemmilla palvelualueilla ja laskun taustalla on rakennushankkeiden lukumäärän väheneminen.

Liiketulos oli -2,6 (-5,1) miljoonaa euroa. Liiketulokseen vaikutti myönteisesti heikkokatteisten projektien väheneminen. Liiketulosta painoivat liiketoiminnan tämän hetken volyymiin nähden korkeat kiinteät kulut ja joidenkin toimitilahankkeiden heikko kannattavuus.

Taseasema pysyi hyvänä. Katsauskauden päättyessä korollisten velkojen määrä ilman IFRS16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja oli 67,8 miljoonaa euroa (80,4 miljoonaa euroa 31.12.2020) ja kassavarat 56,8 miljoonaa euroa (105,1 miljoonaa euroa 31.12.2020). Kassavarojen väheneminen johtui nettokäyttöpääoman kasvusta ja erityisesti tontti-investoinneista.

Tilauskanta kasvoi 501,1 miljoonaan euroon (426,3 miljoonaa euroa 31.12.2020). Tilauskanta kasvoi molemmilla palvelualueilla.

Tappiot näyttivät sitkeästi hieman kasvaneen myös puolivuotiskauden päätteeksi. Kurssi -7,6% laskuun päätyen 1,58 euroon.


18.10.2021 Lehto Group Oyj: Lehto alentaa vuotta 2021 koskevaa taloudellista ohjausta

Lehto arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto laskee vuodesta 2020 noin 20 % (vuoden 2020 liikevaihto 544,7 miljoonaa euroa), ja että liiketulos on negatiivinen.

Aikaisempi ohjeistus oli: Lehto arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto laskee vuodesta 2020 noin 15-20 % (544,7 miljoonaa euroa vuonna 2020), ja että liiketulos on positiivinen. Sekä liikevaihdon että liiketuloksen odotetaan painottuvan vuoden viimeiselle neljännekselle.

Osakekurssi hievahtamatta 1,08 euroa.


04.11.2021 Lehto Group Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2021

Tammi-syyskuun liikevaihto laski 25,8 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 278,1 (374,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski molemmilla palvelualueilla ja laskun taustalla on rakennushankkeiden lukumäärän väheneminen.

Liiketulos oli -10,7 (-7,8) miljoonaa euroa. Tappiollisen liiketuloksen taustalla ovat joidenkin toimitilahankkeiden tappiollisuus ja viiveet niiden toteutuksessa, kohonneet materiaalikustannukset ja heikko rakennusmateriaalien saatavuus, viiveet uusien rakennushankkeiden käynnistymisessä sekä yhtiön tämän hetken volyymiin nähden korkeat kiinteät kulut.

Taseasema pysyi hyvänä. Katsauskauden päättyessä rahoitusvelkojen määrä (korolliset velat ilman IFRS16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja) oli 63,3 miljoonaa euroa (80,4 miljoonaa euroa 31.12.2020) ja kassavarat 52,3 miljoonaa euroa (105,1 miljoonaa euroa 31.12.2020). Kassavarojen väheneminen johtui nettokäyttöpääoman kasvusta ja rahaa sitoutui erityisesti meneillään oleviin rakennushankkeisiin, joista syntyi kassamenoja enemmän kuin mitä asiakkailta saatiin kassatuloja.

Tilauskanta kasvoi 503,2 miljoonaan euroon (426,3 miljoonaa euroa 31.12.2020). Tilauskanta kasvoi molemmilla palvelualueilla.

Negatiivisten tulosten kierre jatkuu. Kurssi -5,2% ja Lehto senttiosakkeeksi päätyen 0,96 euroon.


31.12.2021 Lehto Group Oyj: Lehto lopettaa Ruotsin liiketoimintansa

Lehto Group Oyj lakkauttaa liiketoimintansa Ruotsissa. Lakkauttamisen syynä on Lehdon tarve keskittyä Suomessa tapahtuvan liiketoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen ja Ruotsin liiketoiminnan vähäinen volyymi.

Lehto on vuosien 2017-2020 aikana toteuttanut Ruotsissa kaksi rakennushanketta ja kehittänyt asuntorakentamishankkeita. Vuosien 2020-2021 aikana Lehto on kehittänyt Ruotsin markkinoille sopivaa puukerrostalotyyppiä ja valmistellut sen pilottihanketta. Puukerrostalon kehitystyön tuloksia voidaan hyödyntää Suomen liiketoiminnassa.


28.01.2022 Lehto Group Oyj: Lehto kirjaa tappioita projekteista vuoden 2021 tilinpäätökseen, liiketappio noin -24 miljoonaa euroa

Lehdon vuoden 2021 tilinpäätöksen laatiminen on vielä kesken, mutta tilintarkastamattomien laskelmien mukaan vuoden 2021 liikevaihto laski edellisvuodesta noin 20 % noin 435 miljoonaan euroon ja liiketappio jatkuvista toiminnoista oli noin -24 miljoonaa euroa.

Liiketappion syynä on erityisesti kuuden toimitilahankkeen merkittävä tappiollisuus. Näiden hankkeiden projektikatevaikutus vuonna 2021 on yhteensä noin -24 miljoonan euroa tappiollinen. Hankkeista kaksi on peruskorjaushankkeita (noin -10 miljoonaa euroa), kaksi hotellihanketta (noin -4 miljoonaa euroa), yksi toimistorakennushanke (noin -8 miljoonaa euroa) ja teollisuuskiinteistöhanke (noin -2 miljoonaa euroa). Tappiot johtuvat puutteista hankkeiden valmistelussa, ongelmista ja viiveistä hankkeiden toteutuksessa, urakkahintojen sopimisesta aikaisessa vaiheessa ja kohonneista materiaalikustannuksista. Lehto on jo aiemmin vuonna 2019 päättänyt luopua peruskorjaustoiminnasta ja nyt kyseessä oleviin kahteen peruskorjaushankkeisiin liittyvät sitoumukset oli tehty jo vuosina 2017-2019.

Kurssi kiitti tiedotteesta nousemalla 4,2% 0,72 euroon.


17.02.2022 Lehto Group Oyj: Asuntoprojektien katteet paranivat, toimitilaprojekteista merkittäviä tappioita

Vuoden 2021 liikevaihto laski 20,0 % edellisvuodesta ja oli 435,9 (544,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski molemmilla palvelualueilla ja laskun taustalla on rakennushankkeiden lukumäärän väheneminen.

Liiketulos jatkuvista toiminnoista oli -24,0 (0,1) miljoonaa euroa. Liiketappion syynä on erityisesti kuuden toimitilahankkeen merkittävä tappiollisuus. Näiden hankkeiden projektikatevaikutus vuonna 2021 oli yhteensä noin -24 miljoonan euroa tappiollinen. Koko Toimitilat-palvelualueen vaikutus konsernin vuoden 2021 liiketulokseen on noin -29,4 miljoonaa euroa negatiivinen.

Kohonneista materiaalikustannuksista huolimatta Asunnot-palvelualueen tuloskehitys oli positiivinen ja budjetoitua parempi.

Tilikaudella aloitettiin 1 835 uuden asunnon rakentaminen, mikä on 21,7 % edellisvuotta (1 508) enemmän. Katsauskauden päättyessä rakenteilla oli 2 002 (1 444) asuntoa, joista valtaosa liittyy institutionaalisille sijoittajille tehtäviin hankkeisiin.

Tilikauden tulos oli -32,6 (-8,2) miljoonaa euroa, josta tilikauden tulos jatkuvien toimintojen osuus oli -25,7 (-5,1) miljoonaa euroa. Lopetettuna toimintona raportoitavan Ruotsin toimintojen tilikauden tulos oli -6,9 miljoonaa euroa (-3,1 miljoonaa euroa vuonna 2020).

Tilikauden päättyessä kassavarat olivat 32,8 (105,1) miljoonaa euroa ja korollisten velkojen määrä ilman IFRS16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja oli 45,8 (80,4) miljoonaa euroa. Tappiollisen tuloksen lisäksi kassavaroja vähensivät lainojen takaisinmaksut ja nettokäyttöpääoman kasvu. Yhtiö on käymässä rahoitusneuvotteluita 31.12.2022 päättyvän RCF-rahoitussopimuksen uudistamiseksi.

Tilauskanta kasvoi 474,1 miljoonaan euroon (426,3 miljoonaa euroa 31.12.2020). Tilauskanta kasvoi molemmilla palvelualueilla.

Kurssi -9,8% ja päätös 0,61 euroa.


11.03.2022 Lehto Group Oyj: Lehto jatkaa rahoitusneuvotteluita rahoittajapankkiensa kanssa

Lehdolla on luottolimiittisopimus (Revolving Credit Facility, RCF) OP Yrityspankki Oyj:n, Nordea Bank Oyj:n ja Swedbank AB:n muodostaman pankkisyndikaatin kanssa. Luottolimiitti on voimassa 31.12.2022 asti ja siitä on käytössä 25,1 miljoonaa euroa. Limiitistä ei ole nostettavissa enempää varoja. Sopimuksen mukaan osa luotosta maksetaan takaisin ennen sopimuskauden päättymispäivää tehtävin lyhennyksin ja osa luotosta erääntyy sopimuksen päättymishetkellä. Sopimukseen liittyy osittaisia vakuuksia ja taloudellisia käyttökatteeseen, korollisiin nettovelkoihin ja nettovelkaantumisasteeseen sidottuja sekä muita kovenanttiehtoja. Kovenantit voivat vaikuttaa myös osingonjakoon luottolimiittisopimuksen voimassaoloaikana.

Tilikauden 1.1.-31.12.2021 päättymishetkellä luottolimiittisopimuksessa olleet kovenanttiehdot eivät täyttyneet, ja Lehdolla oli pankkisyndikaatilta saatu lupa tilapäisesti poiketa sopimuksessa olleista kovenanttirajoista.

Lehto tiedotti osana 17.2.2022 julkaistua tilinpäätöstiedotetta, että Lehto on käymässä rahoittajapankkien kanssa neuvotteluja luottolimiitin uudelleen rahoittamiseksi ja että yhtiö on sopinut rahoittajapankkien kanssa, että yhtiö ja pankit pyrkivät luomaan 11.3.2022 mennessä rahoitusratkaisun, joka mahdollistaa yhtiön strategian toteuttamisen.


24.03.2022 Lehto Group Oyj: Lehto käynnistää muutosneuvottelut toimintansa tehostamiseksi ja rakennuskustannusten noususta aiheutuvan kustannuspaineen vähentämiseksi

Lehto käynnistää henkilöstönsä kanssa muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on löytää keinoja tehostaa Lehdon toimintaa ja vähentää rakennuskustannusten noususta aiheutuvaa kustannuspainetta.  Muutosneuvotteluilla tavoitellaan yhteensä noin 150 henkilötyövuotta vastaavia säästöjä, joiden vaikutus vuodelle 2022 arvioidaan olevan noin 3 miljoonaa euroa.. Neuvottelut koskevat konsernin kaikkia yksiköitä pois lukien Remonttipartio Oy (putkiremontit) sekä Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy.


11.04.2022 Lehto Group Oyj: Lehto suunnittelee arviolta 15 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen rahoituksen elementtejä sisältävää rahoitusjärjestelyä

Käynnissä oleviin rahoitusneuvotteluihin liittyen Lehdon hallitus on päättänyt, että yhtiö alkaa valmistella arviolta 15 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen rahoituksen elementtejä sisältävää rahoitusjärjestelyä. Järjestelyn tarkemmista ehdoista ei ole tehty mitään päätöksiä, ja sen toteuttaminen on riippuvainen muun muassa markkinaolosuhteiden kehityksestä. Järjestelyyn mahdollisesti liittyvälle osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiselle haetaan valtuutusta 2.5.2022 järjestettävässä Lehdon varsinaisessa yhtiökokouksessa 2022, johon liittyvä yhtiökokouskutsu julkaistaan tänään 11.4.2022.


28.04.2022 Lehto Group Oyj: Lehto myy putkiremontit-liiketoimintansa

Lehto Group Oyj (”Lehto”) on 28.4.2022 allekirjoittanut sopimuksen Putkiremontit-liiketoimintansa myymiseksi Renevo Group Oy:lle (”Kauppa”). Kauppa käsittää Lehdon 100 % omistaman tytäryhtiön, Remonttipartio Oy:n koko osakekannan, jonka yritysarvo (EV) on 30,0 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta määräytyy kaupan toteutumishetken korollisten velkojen, kassavarojen ja nettokäyttöpääoman määrien perusteella. Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää tavanomaisten liiketoimintakauppoihin liittyvien ehtojen toteutumista ja hyväksynnän kilpailuviranomaiselta. Hyväksynnän arvioidaan tapahtuvan kesäkuun 2022 aikana. Kauppahinta maksetaan käteisellä kaupan toteutumishetkellä.

Toteutuessaan kaupasta aiheutuu arviolta noin 30 miljoonan euron kertaluonteinen positiivinen vaikutus konsernin nettotulokseen ja omaan pääomaan, ja noin 29 miljoonan euron kertaluonteinen positiivinen vaikutus nettokassavirtaan. Kauppa parantaa merkittävästi Lehdon rahoitusasemaa ja omavaraisuusastetta.


28.04.2022 Lehto Group Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2022

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 6,2 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 82,2 (87,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski molemmilla palvelualueilla ja laskun taustalla on rakennushankkeiden lukumäärän väheneminen.

Liiketulos jatkuvista toiminnoista oli -9,8 (-1,4) miljoonaa euroa. Liiketappion syynä ovat erityisesti tappiolliset tai heikkokatteiset toimitilaprojektit sekä Asunnot-palvelualueen ensimmäisen neljänneksen matala volyymi.

Katsauskaudella aloitettiin 106 (152) uuden asunnon rakentaminen ja kauden päättyessä rakenteilla oli 1 850 (1 448) asuntoa, joista valtaosa liittyy institutionaalisille sijoittajille tehtäviin hankkeisiin.

Katsauskauden päättyessä kassavarat olivat 9,5 miljoonaa euroa (32,8 miljoonaa euroa 31.12.2021) ja korollisten velkojen määrä ilman IFRS16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja oli 46,2 (45,8) miljoonaa euroa. Tappiollisen tuloksen lisäksi kassavarojen vähenemiseen vaikutti erityisesti nettokäyttöpääoman kasvu 8,0 miljoonalla eurolla.

Tilauskanta laski 429,6 miljoonaan euroon (474,1 miljoonaa euroa 31.12.2021). Tilauskanta laski molemmilla palvelualueilla.

Nyt kassa alkoi ammottaa tyhjyyttään, kurssi pikkumiinuksella 0,40 euroon.


20.05.2022 Lehto Group Oyj: Lehto ja pankit ovat sopineet rahoituksesta osana noin 50 miljoonan euron rahoituskokonaisuutta

Lehto on allekirjoittanut sitovan esisopimuksen OP Yrityspankki Oyj:n ja Nordea Bank Oyj:n kanssa uuden rahoituksen järjestämisestä. Esisopimuksessa on sovittu pankkirahoituksen määristä, pääehdoista ja periaatteista sekä vaihtovelkakirjalainan toteuttamisen keskeisistä ehdoista.  

Esisopimus on osa valmisteltavaa noin 50 miljoonan euron rahoitusratkaisua, jonka keskeiset elementit ovat:

  • Putkiremontit-liiketoiminnan myynti (noin +29 miljoonaa euroa)
  • RCF-luottolimiitti pankeilta (noin +13 miljoonaa euroa)
  • RS-rahoitus pankeilta meneillään oleviin ja alkaviin asuntorakennushankkeisiin (noin +26 miljoonaa euroa)
  • Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlasku (noin +15 miljoonaa euroa)
  • Uusi rahoitus korvaa nykyisen RCF-luottolimiitin ja bilateraalilainat, jotka maksetaan takaisin (noin -32 miljoonaa euroa)

Esisopimuksen mukaisesti OP ja Nordea ovat sitoutuneet myöntämään uuden 13 miljoonan euron RCF-luottolimiitin, joka on voimassa 31.3.2024 saakka. Lisäksi pankit sitoutuvat rahoittamaan niin sanottuja RS-asuntokohteita noin 26 miljoonalla eurolla vuosien 2022–2023 aikana.


20.06.2022 Lehto Group Oyj: Lehto ja Vantaan kaupunki ovat purkamassa Tikkurilan monitilatoimistorakennuksen rakentamista koskevat sopimukset

Tammi-maaliskuun 2022 liiketoimintakatsauksessaan Lehto kertoi, että yhtiö on käymässä neuvotteluita joidenkin toimitilahankkeiden peruuttamisesta merkittävästi kohonneiden materiaalikustannusten vuoksi. Lehto on neuvotellut Vantaan kaupungin kanssa monitilatoimistohankkeeseen liittyvien sopimusten purkamisesta, ja Vantaan kaupunginhallitus on tänään oikeuttanut kaupungin johdon neuvottelemaan toteutussopimuksen päättämisen tarkemmat periaatteet. Yhtiö jatkaa Vantaan kaupungin kanssa neuvotteluita sopimusten purkamisen yksityiskohdista.


04.08.2022 Lehto Group Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022

Tammi-kesäkuun liikevaihto laski 10,5 % edellisvuodesta ja oli 163,9 (183,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski molemmilla palvelualueilla ja laskun taustalla on rakennushankkeiden lukumäärän väheneminen.

Katsauskauden tulos verojen jälkeen oli 9,1 (-4,4) miljoonaa euroa. Tulosta paransi putkiremontit-liiketoiminnan myynnin noin 30,9 miljoonan euron tulosvaikutus.

Liiketulos jatkuvista toiminnoista oli -21,5 (-3,1) miljoonaa euroa. Liiketappion syynä on erityisesti muutamien toimitilahankkeiden jatkunut tappiollisuus sekä joidenkin urakkasopimusten purkamisesta aiheutuneet sanktiomaksut.

Tilauskanta pieneni 285,6 miljoonaan euroon (444,2 miljoonaa euroa 31.12.2021). Tilauskanta pieneni molemmilla palvelualueilla johtuen vähäisestä tilauskertymästä, aiempaa tarkemmasta hankevalinnasta sekä tilauskannassa olleiden hankkeiden peruuttamisesta.

Kurssi pysyi paikallaan 0,37 eurossa.


27.10.2022 Lehto Group Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2022

Tammi-syyskuun liikevaihto laski 2,9 % edellisvuodesta ja oli 250,1 (257,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski Toimitilat-palvelualueella ja kasvoi hieman Asunnot-palvelualueella.

Liiketulos jatkuvista toiminnoista oli -27,9 (-11,8) miljoonaa euroa. Liiketappion syynä ovat erityisesti muutamien toimitilahankkeiden jatkunut tappiollisuus sekä joidenkin urakkasopimusten purkamisesta aiheutuneet sanktiomaksut.

Katsauskauden tulos verojen jälkeen oli 1,6 (-12,1) miljoonaa euroa. Tulosta paransi putkiremontit-liiketoiminnan myynnin noin 30,9 miljoonan euron tulosvaikutus.

Tilauskanta pieneni 246,4 miljoonaan euroon (444,2 miljoonaa euroa 31.12.2021). Tilauskanta pieneni molemmilla palvelualueilla johtuen vähäisestä tilauskertymästä, aiempaa tarkemmasta hankevalinnasta sekä tilauskannassa olleiden hankkeiden peruuttamisesta. Yhtiön aiemmin kertoman mukaisesti Lehto on purkanut tai sopinut purettavaksi kuuden hankkeen sopimukset tai esisopimukset. Hankkeet ovat yhteisarvoltaan noin 125 miljoonaa euroa ja niistä 73 miljoonaa euroa oli aiemmin kirjattu tilauskantaan. Rakennuskustannusten nousun seurauksena niiden ennakoitu kate oli negatiivinen.

Kurssi -3,7 prosentin miinuksella 0,27 euroon.

15.12.2022 Lehto Group Oyj: Vuoden 2022 liikevaihto ja liiketulos laskevat aiemmin ennakoitua enemmän

Lehto arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista laskee edellisvuodesta yli 10 % (404,1 miljoonaa euroa vuonna 2021), ja että liiketulos on yli 27 miljoonaa euroa tappiollinen.

Heikentyneen näkymän taustalla ovat erityisesti taseomaisuuserien myynnissä tapahtuneet viiveet ja niiden ennakoitua alhaisemmat myyntihinnat sekä yleinen markkinatilanteen heikentyminen.

Aikaisempi vuotta 2022 koskeva näkymä oli: Lehto arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista on hieman vuoden 2021 liikevaihtoa alhaisempi (404,1 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja että liiketulos jatkuvista toiminnoista on noin 15–20 miljoonaa euroa tappiollinen.

Kurssi pysyi liikahtamatta 0,23 eurossa.


09.01.2023 Lehto Group Oyj: Lehto myy toisen Oulaisten tehdasrakennuksistaan

Lehto Group Oyj:n tytäryhtiö Lehto Components Oy on allekirjoittanut Oulaisten kaupungin kanssa sopimuksen, jonka mukaisesti Lehto myy Oulaisissa sijaitsevan noin 10.000 m² suuruisen tehdasrakennuksen varastorakennuksineen Oulaisten kaupungille. Kokonaisuuden myyntihinta on noin 4,7 miljoonaa euroa.

Tämä tiedote julkaistiin merkittävästi myöhässä, ja siitä aiheutuikin pienimuotoinen kohu koska vain sisäpiiri tiesi kaupan tapahtuneen. Kurssi nousi merkittävästi jo ennen tiedotetta. Tiedotepäivänäkin nousua kertyi kuitenkin 15,2 prosenttia ja kurssi päätti 0,33 euroon.


30.01.2023 Sisäpiiritieto, Lehto Group Oyj: Myyntihintojen alennukset ja kertaluonteiset erät heikensivät Lehdon tulosta ennakoitua enemmän. Toteutuneet myynnit vahvistavat kassavirtaa.

Ja taas mennään, uudella tulosvaroituksella uuteen vuoteen:

Alustavien tilintarkastamattomien tietojen mukaan Lehdon vuoden 2022 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin 345 miljoonaa euroa (404 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja liiketulos jatkuvista toiminnoista oli noin -42 miljoonaa euroa (-28 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Liikevaihdon laskun keskeisimpinä tekijöinä ovat toimitilaliiketoiminnan volyymin lasku ja asuntokohteiden vähäiset aloitukset vuoden 2022 aikana. Tappiolliset toimitila- ja puukerrostalohankkeet, loppuvuonna toteutettujen asuntomyyntien hinnanalennukset, kertaluonteiset sopimuksista irtaantumisten kustannukset ja luottotappiot heikensivät liiketulosta. Betoniasuntohankkeiden kannattavuudet pysyivät kohtuullisella tasolla.

Osake -28,6% päätyen 0,21 euroon.

Loppusanat

Lehdon pörssihistoriasta nähdään, että lupaavasta yhtiöstä kehkeytyi ikuinen alisuorittaja. Olin itsekin aikaisemmin Lehdosta kiinnostunut ja osaketta jopa omistinkin jonkin aikaa, mutta onneksi ymmärsin irtautua siitä ajoissa.

Yhtiön konsepti vaikutti mielenkiintoiselta ja maalaisjärjellä ajateltuna tuloksekkaalta. Mahdollisimman pitkälle viety asuntojen tehdasvalmistus kuulostaa kustannuksia säästävältä ratkaisulta. Valitettavasti projektien hinnoittelu ei ole onnistunut, ja kasvun kanssa taidettiin aluksi olla aivan liian ahneita kannattavuuden kustannuksella.

Nähtäväksi jää saadaanko tätä venettä koskaan käännettyä oikeaan suuntaan.

Miten meni vuosi 2022?

Vuosi 2022 sujahti ohitse ja on viimein aika päivitellä miten vuosi meni oman salkkuni osalta. Edellisten vuosien tuotot ovat olleet hyviä, vuonna 2020 pääsin 34 prosentin tuottoon, kun taas puolestaan 2021 pääsin 37 prosentin tuottoon. Indeksi tuli kukistettua 6 vuotena putkeen, joten sama meininkin varmaan jatkui? Tai sitten ei.

Maailmanpoliittinen tilanne oli vuoden aikana hyvinkin sekava. Koronan aiheuttamista shokeista talouteen selvittiin jo ainakin suurimmilta osin, mutta Venäjän hyökkäyssota sekoitti pakkaa entisestään. Keski-Euroopan poliittiset huonot päätökset energiatalouden suhteen sekä liika hirttäytyminen venäläiseen maakaasuun nosti inflaatiota merkittävästi. Näin ollen kasvuosakkeiden kertoimet tulivat reilusti alas. Koska viime vuosien menestys salkussani on pääasiassa johtunut juuri näiden osakkeiden menestyksestä, kyyti oli viime vuonna karua.

Kirjoitin vuoden 2022 alussa edellisen salkkukatsauksen yhteydessä seuraavasti: ”Ymmärrän toki sen, että välttämättä yhtä koviin kasvulukemiin kuin kahtena viime vuonna ei enää tänä vuonna päästä, koska salkkuni merkittävimmät yhtiöt on jo valmiiksi hinnoiteltu ennakoimaan tulevaa kasvua. Ja toisaalta taas tästä syystä voidaan helposti tulla alaspäinkin merkittävästi mikäli kasvutarinoihin tulee pienikin särö, tai eteen tulee jokin markkinahäiriö. En kuitenkaan jaksa vaivata päätäni näin lyhyen ajan heilunnalla, pääasia on että yhtiöiden tuloskasvu pysyy oikeilla raiteillaan.”

Näillä sanoilla on hyvä pohjustaa sitä, mihin lopulta päädyttiin. Salkkuni tuotto vuodelta 2022 oli -29,97%, eli jäätiin selvästi maagisen -30 prosentin paremmalle puolelle. Indeksiin nähden selkeä tappio(OMXH Gi tuotti vuoden aikana noin -10%), mutta riskit tähän olivatkin ilmoilla jo vuoden alussa. Kuten aikaisemmin kirjoitinkin, kertoimet olivat jo venyneet sen verran että vähintään paikalleen jumahtamista osasin odottaa. Ei tämä tulos silti katastrofi ole, mutta paremminkin olisi voinut mennä.

Edellisten vuosien tuotot salkussani näyttävätkin nyt seuraavilta:

VuosiTuotto
2022-29,97%
202137,12%
202033,94%
201930,14%

Odotukset vuodelle 2023

Tältä vuodelta odotan parempaa suoritusta ja ennen kaikkea jälleen paluuta positiivisiin tuottoihin. Mihinkään ilotulitukseen en kuitenkaan usko, olisin tyytyväinen jopa yksinumeroiseen positiiviseen tuottolukemaan.

Taloustilanne maailmalla ei ole optimaalinen, mutta uskon että juuri tämä luo yllätyspotentiaalia etenkin loppuvuoteen. Kaikki odottavat taantumaa jonka alkua ollaankin jo nähty muun muassa rakennusalan kyykätessä, ja tällä viikolla saatiin merkkejä siitä että myös kauppa hiipuu sekä jopa elintarvikekelpoisen kartongin kysyntä kyykkää. Lähitulevaisuudessa voisi odottaa yhtiöiden tulostason kyykkäävän laajemminkin ja osakepoiminnan merkitys korostuu. Onneksi esimerkiksi perinteisesti defensiivinen terveysala on salkussani vahvasti edustettuna.

Toivotan kaikille menestystä alkaneelle vuodelle!

Kuinka krypto häiritsee rahoitusalaa

Kryptovaluutta, joka tunnetaan myös nimellä krypto, on digitaalinen omaisuus, joka käyttää salausta turvallisuuden ja uusien omaisuusyksiköiden luomiseen. Krypto on saavuttanut suosiota viime vuosina, ja se on häirinnyt monia toimialoja, mukaan lukien rahoitusala. Tässä on joitakin tapoja, joilla krypto häiritsee rahoitusalaa:

  • Hajauttaminen: Yksi krypton avainominaisuuksista on, että se on hajautettu, mikä tarkoittaa, että se ei ole minkään keskusviranomaisen, kuten hallituksen tai pankin, hallinnassa. Tämä hajauttaminen mahdollistaa krypton toiminnan perinteisestä rahoitusjärjestelmästä riippumatta, ja sen avulla käyttäjät voivat siirtää arvoa ja suorittaa maksuja suoraan ilman välittäjien tarvetta. Tämä hajauttaminen häiritsee perinteistä rahoitusjärjestelmää, joka on usein keskitetty ja pienten laitosten hallinnassa, ja se tarjoaa käyttäjille enemmän valinnanvaraa ja valvontaa.

  • Lohkoketjutekniikka: Toinen krypton keskeinen ominaisuus on, että se käyttää lohkoketjutekniikkaa, joka on hajautettu pääkirja, joka tallentaa tapahtumat turvallisesti ja läpinäkyvästi. Blockchain-teknologia mahdollistaa krypton toiminnan ilman välittäjien tarvetta, ja sen avulla käyttäjät voivat tarkistaa ja seurata tapahtumia ilman luottamusta. Tämä lohkoketjutekniikka häiritsee perinteistä rahoitusjärjestelmää, joka usein luottaa välittäjiin ja luottamukseen, ja se tarjoaa lisää turvallisuutta ja avoimuutta käyttäjille.

  • Digitaalinen omaisuus: Krypto on digitaalinen omaisuus, mikä tarkoittaa, että se on olemassa vain digitaalisessa muodossa ja että sitä voidaan helposti ja nopeasti siirtää Internetin kautta. Tämä digitaalinen muoto häiritsee perinteistä rahoitusjärjestelmää ja pörssikurssit liikkeitä ,jotka ovat usein riippuvaisia ​​fyysistä omaisuutta, kuten käteistä ja kultaa, ja se tarjoaa käyttäjille enemmän käyttömukavuutta ja helpompaa saavutettavuutta.

Krypton aiheuttamat häiriöt voivat kohdata rahoitussektorin vaikutukset sääntelyyn ja noudattamiseen. Perinteinen rahoitusjärjestelmä on voimakkaasti säännelty, ja rahoituslaitosten on noudatettava erilaisia ​​sääntöjä ja määräyksiä , jotka on suunniteltu suojelemaan kuluttajia ja estämään petoksia ja väärinkäyttöä. Krypto on kuitenkin usein hajautettu ja toimii perinteisen rahoitusjärjestelmän ulkopuolella, eikä siihen sovelleta samantasoista sääntelyä ja vaatimustenmukaisuutta. Sääntelyn ja vaatimustenmukaisuuden puute voi mahdollisesti luoda haasteita rahoitusalalle, koska se voi johtaa petosten ja väärinkäytösten lisääntymiseen, ja se voi myös luoda epävarmuutta ja luottamuksen puutetta käyttäjien keskuudessa.

Kaiken kaikkiaan krypto häiritsee rahoitusalaa monin tavoin, ja se tarjoaa enemmän valinnanvaraa, enemmän hallintaa, enemmän turvallisuutta, enemmän läpinäkyvyyttä ja enemmän mukavuutta käyttäjille. Ymmärtämällä krypton keskeiset ominaisuudet ja mahdolliset edut käyttäjät voivat tehdä tietoisempia päätöksiä ja mahdollisesti hyötyä rahoitusjärjestelmän muutoksista.

Bitcoin ei enää koskaan saavuta uusia huippuja?

Heti alkuun on sanottava, että olen yhä pienellä panoksellani kryptomaailmassa mukana, ja olen tehnyt niillä voittoa nelinumeroisen summan pari vuotta takaperin holdaamalla Nordnetistä saatavia tracker-instrumentteja silloin kun markkina oli vielä kuuma. Nyttemmin kryptot ovat laskeneet osakemarkkinoita voimakkaammin makroympäristön ollessa heikkoa. Nähtävästi inflaatiosuojaksi kryptot eivät olleetkaan kovinkaan hyviä vaikka niistä puhuttiin välillä digitaalisena kultana.

Törmäsin Twitterissä oheiseen graafiin, joka sai minut miettimään että mitä jos tämä olikin tässä ja uusia huippuja ei enää koskaan koeta?

Graafin perusteella korrelaatio osakkeiden kanssa on loppunut, ja valitettavasti nimenomaan siihen suuntaan, että bitcoin on laskuissa mukana, mutta ei enää lähde osakkeiden mukana nousuun. Jostain syystä pelko on siis jäänyt kryptoihin siitäkin huolimatta, että pelot osakemarkkinoilla ovat ainakin tilapäisesti jälleen lieventyneet. Tilannetta tuskin helpottaa esimerkiksi juuri nähty kryptovaluuttapörssi FTX:n konkurssi joka varmasti osaltaan aiheuttaa lisäpelkoja kryptomarkkinoille, kun taas osakemarkkinoiden puolella on huomattu että ehkä maailmanloppu ei sittenkään tule makroympäristön haasteista huolimatta.

Ajatteluketjuni menee niin, että edellinen kryptohuippu heijasteli uuden tekniikan eli lohkoketjujen ilosanomaa. Virallisen tiedon mukaan lohkoketjut ovat asia, joka mullistaa maailman, ja kaikki halusivat olla siinä mukana. Kysyntä kryptovaluutoille kautta linjan oli kovaa ja se näkyi nousseissa kursseissa.

Tämähän on nähty lukuisia kertoja aikaisemminkin, tosin osakemarkkinoiden puolella. 2000-luvun internetkuplassa internet oli asia jonka piti mullistaa maailma, ja osakkeiden arvostukset nousivat naurettaviin lukemiin. Markkina oli lopulta pitkällä aikavälillä oikeassa, mutta ensireaktio oli aivan liian voimakas yhtiöiden tuloksentekokykyyn nähden aiheuttaen silloisen kuplan. Vastaavia kuplia on ollut historiassa lukuisia muun muassa Britannian rautatiekuplasta aina Hollannin tulppaanimaniaan.

Kryptojen osalta ero on siinä, että ne eivät varsinaisesti tuota mitään, vaan arvonmääritys perustuu ainoastaan niiden kysyntään. Näin ollen kryptojen osalta pelkkä uskon loppuminen riittää siihen, ettei kysyntää enää ole ja uusia huippuja ei nähdä. Väittäisinkin, että lohkoketjujen luoma suurin innostus on jo nyt poissa.

Tilanteen voisi muuttaa esimerkiksi hermostuneisuus valuuttamarkkinoilla, jolloin kryptoja alettaisiin oikeasti käyttää vaihdannan välineinä sen sijaan että ne ovat pelkkä spekulatiivinen instrumentti. Tapahtuuko tuota koskaan ja koska se voisi tapahtua, en usko että kukaan pystyy näihin kysymyksiin vastaamaan. Kryptosijoittajan on oltava jatkossakin uskossaan vahva.

Mitä mieltä sinä olet, nousevatko bitcoin tai muut kryptot vielä uusin huippuihinsa? Kirjoita kommentti!

Sijoittajien verotiedot verovuodelta 2021

On taas aika koota kasaan sijoittavan maailman verotiedot. Pidemmittä puheitta, ohessa keräämäni lista tunnetuista sijoitusmaailman henkilöistä:

Lista on melko samanlainen kuin vuosi takaperin. Inderesin analyytikoiden määrä oli tällä kertaa vähäisempi. Sijoittavia naisia en onnistunut liiemmälti löytämään, vero-optimointi on heillä hanskassa. Ja toisaalta jos vain ostaa eikä juuri koskaan myy, verottaja pysyy loitolla.

Tulokuningaspuolella ei ollut yllätyksiä, Kyösti Kakkonen sekä Kim Lindström tekivät lähes yhtä suuret pääomatulot viime vuonna. Molempien tulot kasvoivat merkittävästi verovuodesta 2020.

Osakestrategien sarjan vei Nordean päästrategi Antti Saari. Hänellä pääomatulot edustivat vain 10 000 euron osuutta hulppeista kokonaistuloista, joten myynnit ja hötkyilyt on jätetty muille. Edellisen noususyklin kiihkeimmän vaiheen osakemarkkinoilla kokonaan missannut Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharjun pääomatulot olivat mukavat 50 000 euroa, joka todennäköisesti tuli kiinteistöpuolelta.

Sijoitusoraakkelilla ja suosituksi kontraindikaattoriksikin leumautuneella Mikael Jugnerilla ei ollut verotettavia pääomatuloja lainkaan viime vuonna. Tänä vuonna hän mainitsi myyneensä ainakin Fortumit, joten ensi vuonna todennäköisesti pääomatuloja taas löytyy.

Lopuksi on lausuttava suuri kiitos kaikille yllä mainituille ahkerille veronmaksajille! 🙂

Bank Norwegian nosti talletuskorkoaan

Keskuspankit niin rapakon takana kuin Euroopassakin ovat nostaneet ohjauskorkoaan. Talletustilien korot ovat toistaiseksi pysyneet alamaissa. Bank Norwegian ilmoitti nostavansa säästötilinsä korkoa vanhasta 0,75 prosentista 1,05 prosenttiin. Näin ollen koronnostot alkavat näkymään hieman myös saamapuolella.

Olen omassa taloudenhoidossani käyttänyt juuri Bank Norwegianin säästötiliä pienen käteispuskurin ylläpidossa. Tämä siitä syystä, että rahat saa joustavasti nostettua koska tahansa silloin kun niitä tarvitaan. Muun ajan ne jauhavat pientä tasaista korkoa, joka sekin on parempi kuin käyttötililtä tyypillisesti saatava pyöreä 0 prosenttia.

Kempower lähtenyt keulimaan vaarallisesti

Kempower on ollut tämän vuoden pörssiraketti huimalla noin 118 prosentin nousullaan. Osakkeen arvostuksessa ei ole pahemmin näkynyt esimerkiksi Putinin sodan tai inflaationkaan tuomia vaikeuksia. Yhtiön markkina-arvo on noussut 1,33 miljardiin euroon, joka on tämän kokoluokan yhtiölle valtava arvostus.

Yhtiön nykyarvostus ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiö on asettanut viime vuonna liiketoimintatavoitteet seuraavasti:
• Kasvu: 200 miljoonan euron liikevaihto keskipitkällä
aikavälillä (vuodet 2025-2027).
• Kannattavuus: 10 prosentin operatiivinen
liiketulosmarginaali saavutettu keskipitkällä aikavälillä
(vuodet 2025-2027) ja operatiivinen liiketulosmarginaali
vähintään 15 prosenttia pitkällä aikavälillä.

Näiden perusteella voitaisiin haarukoida, että yhtiö odottaa vuosien 2025-2027 aikana 200 miljoonan euron liikevaihtoa sekä liiketulosta 20 miljoonaa. Näin ollen näillä ennusteilla EV/EBIT olisi yhtiölle nykyisellä arvostuksella huima 66,5.

Tänä vuonna Kempower on tehnyt kolmannen kvartaalin loppuun mennessä liikevaihtoa 65,8 miljoonaa euroa ja liiketulosta 3,2 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisestä kvartaalista noin 34%, joten jos käytämme samaa kasvua myös viimeiselle vuosineljännekselle, tulee liikevaihto olemaan noin 44 miljoonaa euroa. Liiketulos puolestaan kasvoi 25%, joten viimeiseltä kvartaalilta voimme viivoitinmallilla odottaa 3 miljoonan euron liiketulosta.

Näin ollen koko vuoden luvut asettuisivat liikevaihdon osalta 110 miljoonaan euroon ja liiketuloksen osalta noin 6,2 miljoonaan euroon. Mielestäni viivoitinmallin käyttö on tässä tilanteessa perusteltua, koska kolmannen kvartaalin aikana saatu tilauskertymä oli hieman Q2 aikana saatua kertymää pienempi. Tämän vuoden tuloksella arvostus on EV/EBIT 443. Inderesin vuoden 2023 ennusteella EV/EBIT asettuu arvoon 93.8. On sanomattakin selvää, että nämä tasot ovat hurjia, suorastaan Teslamaisia.

Jotta nykyinen arvostus olisi perusteltu, yhtiön tulisi pystyä samanlaiseen rakettimaiseen kasvuun myös tulevina vuosina, ja näkymiä sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta tulisi mielestäni nostaa vielä huomattavasti nykyisestä haarukasta. Tämä on toki hyvinkin mahdollista kun yhtiö on viestinyt aikaistavansa Amarikan valloitustaan. Uusia päivitettyjä tavoitteita julkaistaan tarkemmin ensi vuoden puolella.

Jos oletetaan, että hyvästä vakaasti kasvavasta kasvuyhtiöstä EV/EBIT kerroin 30 on jo suhteellisen kireä arvostus, tämä tarkoittaisi että Kempowerin osake tulisi hinnoitella sen omiin keskipitkän aikavälin näkymiin perustuen hintaan 10,80 euroa. Tälläkin arvostuksella tämän vuoden P/E-luku olisi noin 135 ja ensi vuodelle Inderesin tulosennusteella 77. Mikäli yhtiö pääsee keskipitkän aikavälin tavoitteeseensa, olisi P/E-luku mainitulla osakekohtaisella arvostuksella vuosien 2025-2027 välillä noin 36.

Yhteenveto

On mielenkiintoista nähdä kuinka Kempowerin osake tulee elämään lähitulevaisuudessa. Nykyinen arvostus on mielestäni ampunut hurjasti yli osakkeen käyvän arvon, ellei tulostavoitteita jo lähivuosille nosteta merkittävästi. Kasvumatkalle ei saa tulla pienintäkään risahdusta tai takapakkia, muuten korttitalo luhistuu omaan mahdottomuuteensa.

Mitä mieltä sinä olet Kempowerista? Kirjoita kommentti!

Fodelia laski ohjeistustaan tälle vuodelle

Ruokapalveluyhtiö Fodelia laski ohjeistustaan tälle vuodelle. Raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja muiden kustannusten raju nousu vaikuttaa negatiivisesti Fodelia-konsernin kannattavuuteen. Tämän vuoksi Fodelia Oyj laskee vuoden 2022 tulosennustettaan ja täsmentää samalla liikevaihtoennustettaan.

Uuden ohjeistuksen mukaan konsernin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 40-43 miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla tai hieman sen alapuolella. Aikaisempi ohjeistus odotti liikevaihdon olevan noin 40-50 miljoonaa euroa.  Liikevoiton ja suhteellisen kannattavuuden arvioitiin paranevan vuoteen 2021 verrattuna.

Tiedotteessa mainitaan pakkausmateriaalien hintojen nousseen noin 20-40 prosenttia. Energiahinnoista tai sopimuksista ei ollut tarkempaa tietoa. Toivoa sopii, ettei yritys ole aivan täysin pörssisähkön armoilla vaan osa hinnasta on suojattu.

Foodservice-liiketoiminta kasvaa, sitä vastoin kuluttajille suunnatun Feelia Ruokakaupan liikevaihdon kasvu on hidastunut, eikä ole täysin vastannut yhtiön ennakko-odotuksia. Kokemusasiantuntijana voisin muutaman sanan lausua mikä voisi olla syynä tähän.

Ensinnäkin kohonneet hinnat ja ruuan laatu eivät enää kohtaa. Tein edellisen tilauksen vain muutama viikko sitten, ja täytyy sanoa että mielestäni laatu ei täyttänyt odotuksia oikeen missään ruokalajissa. Ruokapusseja on vieläkin jääkaapin täytteenä, ja ne tulee käytettyä vain silloin kun on aivan pakko. Ruoka maistuu oudohkolta (iskukuumennuksen maku?) ja niissä käytetyt lihat ovat epämääräisen oloisia. Esimerkiksi kana vaikuttaa kumimaiselta ja jauhelihakin on aivan jotain muuta kun mitä kaupassa myydään. Olisi mielenkiintoista kuulla lihojen alkuperästä hieman tarkemmin, kotimaistahan se on mutta mistä se on peräisin? 600 gramman annoskoko on lisäksi sellainen, ettei se riitä sellaisenaan ruokkimaan edes kahta aikuista.

Todennäköisesti tämä tilaus jäi meidän perheemme osalta viimeiseksi. Kaupan pakastealtaasta saatavat pyttipannutkin ovat valitettavasti tätä nykyä maukkaampia kuin Feelian tarjonta.

Mitä mieltä sinä olet Feelian ruuista? Kirjoita kommentti!

Nokian tulos vakaalla kasvu-uralla

Nokia julkaisi tänään tuloksensa. Liikevaihto kasvoi 16% vuoden takaiseen kvartaaliin verrattuna, valuuttakurssioikaistuna 6%. Liikevoitto kasvoi 4% ollen 658 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos kasvoi 25% eli vuoden takaisesta 0,08 eurosta 0,10 euroon.

Matkapuhelinverkot kasvoivat 12%, verkkoinfrastruktuuri 5%, pilvi- ja verkkopalvelut -3%, teknologia peräti -19%, yhteiset toiminnot ja muut 21%. Kuten huomataan, suurin negatiivinen tulosvaikutus tulee teknologiayksiköstä, jossa lisenssisopimusten uusimiset ovat kesken. Usein tällaisia sopimuksia tehdäänkin pitkän kaavan kautta, jopa oikeuslaitoksesta käsin.

Vuoden 2022 liikevaihto asettuu toimitusjohtajan mukaan annetun haarukan ylälaitaan, ja liikevoittoprosentti annetun haarukan puolivälin tienoille. Riskit liittyvät teknologia-liiketoimintaryhmän avoinna olevien sopimusten ajoituksiin. Joka tapauksessa lisenssitulot jatkunevat tasaiseen tahtiin, tapahtui se sitten tänä vuonna tai vasta ensi vuoden puolella. En henkilökohtaisesti koe tätä kovinkaan suurena riskinä, vaan ajoituksen hienosäätönä.

Kaiken kaikkiaan tulos vaikutti odotusten mukaiselta. Tulos osui hieman yleisen konsensuksen alle, ylittäen kuitenkin Inderesin ennusteen. Tätä kirjoittaessa kurssi on kuitenkin -5,6% laskussa. Ilmeisesti tänä vuonna kovasti laskenut osakemarkkina ei ole vielä valmis vastaanottamaan minkäänlaista epävarmuutta sisältäviä näkymiä.

Omasta mielestäni tulos oli hyvä tai vähintäänkin neutraali. Koko vuoden osalta osakekohtainen tulos on tällä hetkellä noin 13% vahvempi kuin vuosi takaperin, tasaisen vauhdin mallilla osakekohtainen tulos olisi asettumassa noin 0,40 euroon. Näin ollen tämän vuoden P/E-luku tulisi asettumaan nykykurssilla tasolle 11. Mielestäni ainakaan yliarvostuksesta ei voida puhua.