Perustietoa yleisimmistä osakkeen arvonmäärityksen tunnusluvuista

Osakkeen arvonmäärityksessä käytetään erilaisia tunnuslukuja, joiden avulla voidaan määrittää osakkeen tulevaa tuottopotentiaalia sekä vertailla sitä verrokkiyhtiöihin. Tässä tekstissä käydään läpi kolme yleisimmin käytettyä tunnuslukua.

 

P/E-luku

Yleisin käytetty tunnusluku on P/E-luku eli price to earnings ratio. Tunnusluku kuvaa osakkeen hinnan ja tuloksen välistä suhdetta. P/E-luku lasketaan jakamalla osakkeen hinta osakekohtaisella tuloksella eli EPS:illä (earnings per share), tai vaihtoehtoisesti jakamalla yhtiön markkina-arvo sen nettotuloksella. P/E-luku kertoo sen, kuinka monessa vuodessa sijoitus maksaa itsensä takaisin, mikäli yhtiön tulos ei lainkaan kasvaisi.

P/E-luvun laskentakaavat.

Laskettaessa P/E-lukua tulee ottaa huomioon mitä tuloksen eli E:n arvoa laskuissa käytetään. Laskuissa voi käyttää joko ennustettua tulevan vuoden tulosennustetta tai esimerkiksi menneiden vuosien keskiarvotulosta. Tällä tavalla varsinkin syklisempien yhtiöiden tulokset saa haarukoitua niiden normaaliin tulostasoon. Yleensä yhtiöiden ilmoittaman vuosiennusteen perusteella voi laskeskella tulevan vuoden EPSin suuruutta.

 

P/B-luku

Toinen paljon käytetty tunnusluku on P/B-luku eli price to book ratio. Tämä kuvaa osakehinnan ja yhtiön kirja-arvon eli oman pääoman suhdetta. Luku saadaan jakamalla osakkeen hinta sen osakekohtaisella omalla pääomalla tai vaihtoehtoisesti jakamalla yhtiön markkina-arvo sen tasearvolla.

P/B-luvun laskentakaavat.

P/B-luku liittyy vahvasti yhtiön oman pääoman tuottoprosenttiin(ROE). Mitä korkeampi on oman pääoman tuottoprosentti, sitä suuremman P/B-luvun sijoittaja voi sallia. Mikäli tarkasteltavalla yhtiöllä on matala P/B-arvostus mutta korkea oman pääoman tuottoprosentti, yhtiö voi olla aliarvostettu. Arvosijoittajan tunnettu Kim Lindström suosii usein matalan P/B-arvostuksen omaavia arvoyhtiöitä ja historian valossa ne ovat tuottaneet keskivertoa paremmin pitkällä aikavälillä.

 

P/S-luku

P/S-luku kuvaa yhtiön osakekohtaisen hinnan ja liikevaihdon välistä suhdetta. Luku kertoo siis sen, kuinka monen vuoden liikevaihtoa osakkeen nykyhinta vastaa. P/S-lukua ei suositella käytettävän eri toimialojen yhtiöiden vertailuun, sillä tulosmarginaalit eri toimialoilla ovat rakenteellisesti erilaiset.

P/S-luvun laskentakaavat.

P/S-luku sellaisenaan käy saman toimialan sisällä yhtiöiden vertailuun. Yhtiön nykyarvostusta voi verrata menneisiin vuosiin vertaamalla nykyistä P/S-lukua esimerkiksi viiden edellisen vuoden P/S-arvostukseen.

Nämä kolme lukua auttavat jo sijoittajaa eteenpäin yhtiön arvonmäärityksessä. Näiden tunnuslukujen avulla on helpompaa seuloa potentiaalisia ostokohteita ja ottaa sen jälkeen yhtiöt vielä tarkempaan tarkasteluun jotta voidaan todella vakuuttua niiden laadusta ja potentiaalista. Yksittäinen tunnusluku ei vielä ole hyvä syy ostaa osaketta, vaan sijoittajan tulee ymmärtää laajemmin yhtiön laadukkuus. Esimerkiksi P/E-luku voi olla matala siitä syystä, että yhtiö on menettänyt kilpailuvalttinsa, matala P/E-luku yksistään ei siis ole riittävä ostosignaali.

Mikäli aihe herättää kysymyksiä, vastaamme mielellämme kommentteihin!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top