Onko arvosijoittaminen vanhanaikaista?

Arvosijoittamisella tarkoitetaan yleensä pääasiassa halvan tasepohjaisen arvostuksen omaaviin osakkeisiin sijoittamista. Tasepohjaisen arvostuksen havaitsee osakkeen P/B- kertoimesta, joka on siis osakkeen yksikköhinnan ja osakekohtaisen oman pääoman osamäärä(Price/Book value).

Havainnollistan tunnusluvun toimintaa Telia Companyn osakkeella. Osakkeen kurssi on tätä kirjoittaessa tasan 4 euroa. Kauppalehden tarjoamien tietojen mukaan yhtiöllä on omaa pääomaa per osake 2,43 euroa. Näin ollen P/B-kertoimeksi saadaan 4€/2,43€=1,64.

Telia ei ole tasepohjaiselta hinnaltaan kalleimmasta päästä, mutta arvosijoittaja hakee mielellään P/B-luvulta lähelle tai jopa alle 1 hinnoiteltuja osakkeita. Tällöin yhtiön liiketoiminnan saisi ikäänkuin ilmaiseksi, kaupan päälle. Näin sijoittaja maksaisi vain yhtiön taseomaisuudesta.

Pelkän P/B-luvun perusteella osakkeen ostaminen ei kuitenkaan ole hyvä idea. Tällöin on suurena riskinä tarttua huonoon yhtiöön, joka ei syystä tai toisesta kykene kasvuun. Halpa tasepohjainen arvostus kertoo siitä, että sijoittajatkin ovat ainakin hetkellisesti luopuneet yhtiön kasvutoiveista. Tästä syystä arvosijoittajat peilaavat osakkeita usein vielä esimerkiksi P/E-luvun sekä osinkotuottoprosentin kautta.

P/E-luku eli hinta per tulos(Price/Earnings) on yleisimpiä käytettyjä tunnuslukuja. Se kertoo yksinkertaistettuna kuinka monessa vuodessa yhtiö maksaa hintansa takaisin sen nykytuloksella. Olettamana on, että tilanne pysyy stabiilina eikä tulos kasva tai kutistu lainkaan. Näin ollen tunnusluku käy lähinnä suuntaa antavaksi ”neuvonantajaksi.”

Konkarisijoittaja Kim Lindström on tehnyt Suomessa osaketutkimusta ja havainnut, että näiden kolmen tunnusluvun perusteella valitut osakkeet ovat tuottaneet historiallisesti parhaiten. Hänen mukaansa esimerkiksi vuosina 2007-2015 poimimalla salkkuun arvo-osakkeita oli mahdollista peitota indeksi selvästi.

Tunnuslukuihin perustuva arvosijoittaminen on eräänlaista mekaanista osakkeiden seulontaa. Ne osakkeet, jotka ovat näiltä edellä mainituilta tunnusluvuiltaan parhaita, otetaan kriittiseen tarkasteluun ja ehkä jopa ostokohteeksi. Onko tällainen tarkastelu kuitenkaan riittävä vielä nykyaikana, voitaisiinko jollain tapaa osua vielä varmemmin oikean osakkeen kohdalle?

Olen kesälukemisena käymässä läpi Oksaharjun ja kumppaneiden Arvoguru- kirjaa. Siinä käytettiin esimerkkinä tällaisesta mekaanisesta seulonnasta koripallojoukkueen muodostamista. Satunnainen osakelottoaja ottaisi pelaajia sieltä täältä, ja olisi sattumanvaraista menestyykö joukkue hyvin vai huonosti. Arvosijoittaja sen sijaan valitsisi joukkueeseen pisimmät pelaajat. Tämä todennäköisesti tekisi joukkueesta hieman paremman kuin mihin satunnaisella poiminnalla pystyy. Silti se ei vielä välttämättä olisi paras mahdollinen joukkue. Paras mahdollinen joukkue saataisiin perehtymällä pelaajiin kunnolla, ja valitsemalla ne jotka erottuvat kentällä edukseen.

Tämän yksinkertaistetun esimerkin perusteella perinteinen mekaaniseen seulontaan perustuva arvosijoittaminen ei välttämättä ole vielä tehokkain tapa sijoittaa, vaikka sekin on tutkitusti tuottanut indeksiä paremmin. Sijoittajan tulisi pureutua vielä syvemmälle tutkiessaan ostokohteita. Yksi tärkeä seikka, joka jää kokonaan perinteisen arvosijoittajan seulan ulkopuolelle on yhtiön tulevaisuuden kasvumahdollisuuksien arviointi. Tämä on joskus vaikeaa ilman kristallipalloa, mutta esimerkiksi viime vuosien prosentuaalista tuloskasvua voitaisiin käyttää hyvänä oletuksena tulevaisuuden tuloskasvulle.

Toinen seikka, joka vähentäisi virhearviointien tekemistä olisi käyttää tunnuslukuja seuloessaan riittävää aikahorisonttia. Tällä tarkoitan sitä, että kun lasketaan esimerkiksi P/E-lukua, käytetäänkin tuloksen kohdalla esimerkiksi 5 vuoden keskimääräistä tulosta. Näin ollen samalla otettaisiin huomioon yhtiön syklisyys ja suorituskyky pidemmältä aikaväliltä. Tämä toisi hieman ylimääräistä turvamarginaalia laskelmiin.

Mikäli tekstissäni mainitut tunnusluvut eivät ole sinulle tuttuja, kannattaa tutustua artikkeliin jossa esittelen tyypillisimmät tunnusluvut osakkeiden arvonmääritykseen.

Mitä mieltä sinä olet arvosijoittamisesta?

1 ajatus aiheesta “Onko arvosijoittaminen vanhanaikaista?”

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top