Kuinka metsäyhtiöt selviävät koronasta?

Kauniiseen alkukesäämme osui viimeinkin kohdalle yksi sadepäivä, ja tämähän tulee tietysti käyttää pitkästä aikaa tietokoneen ääressä istuen. Ajattelin tässä tekstissä pohtia hieman sitä, miten korona on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan kotimaisiin metsäyhtiöihimme. En ota tässä kantaa yksittäisten yhtiöiden näkymiin vaan käsittelen tilannetta yleisellä tasolla.

Kuten tiedetään, sellun hinta on nyt huomattavasti huippuvuosia alhaisemmalla tasolla johtuen siitä, että kysyntä sakkaa globaalisti. Tästä huolimatta sellun valmistus on yhä kannattavaa liiketoimintaa. Inderes on tiedustellut metsäyhtiöiden herkkyyksiä sellun hinnan vaikutuksiin. Suurimmista metsäyhtiöistä Stora Ensolla 10 %:n nousu sellun hinnassa kohottaa operatiivista liikevoittoa 130 miljoonaa euroa, UPM:llä 52 miljoonaa euroa ja Metsä Boardilla 25 miljoonalla eurolla. Näin ollen Stora Enso vaikuttaa kaikkein herkimmältä yhtiöltä reagoimaan sellun hinnan muutoksiin.

Sellun hintakehitys vuositasolla. Lähde: https://www.risiinfo.com/

Pahimmassa pulassa ovat ne, joiden tuotanto on suurilta osin paperin varassa. Kuten tiedetään, koronan vuoksi markkinointi ylipäätään on vähentynyt ja jopa Googlen mainostulot ovat olleet pienoisessa matalapaineessa. Luonnollisesti vielä karumpaa jälki on ollut paperisessa markkinoinnissa. Lisäksi toimistot ja koulut ovat olleet suljettuina joten tämä kaikki näkyy rankasti eri paperilaatujen kysynnässä. Joidenkin tietojen mukaan paperien kysyntä laadusta riippuen on kevään aikana kutistunut 20-40%. Tämä on valtava kysynnän aleneminen jo ennestään kroonisesti heikentyvässä markkinassa. Kysynnän ei odoteta enää koskaan palaavan koronaa edeltävälle tasolle, joten paperinvalmistajien vaikeudet eivät lopu vaikka talous elpyy.

Graafisen paperin kysyntä vuositasolla. Tänä vuonna kysyntä on laskenut entisestään 20-40%. Lähde: https://www.risiinfo.com/

Kartonki on nyt ”uusi paperi” ja yhä useampi metsäyhtiö keskittyy investoimaan tähän kasvavaan markkinaan. Valitettavasti samanlaista taantumaa on nähty myös kartonkien kysynnässä. Parhaiten pintansa ovat pitäneet neitseellisestä kuidusta tehtävät elintarvikekartongit. Tämä on aivan luonnollista, sillä elintarvikkeiden kulutus ei kriisienkään aikana juuri vähene.

Pakkausmateriaalien hintakehitys vuositasolla. Hinta on laskenut huippuvuosien tasosta jo ennen pandemiaa. Lähde: https://www.risiinfo.com/

Mihin kiinnittää huomiota?

Metsäyhtiöt tulevat selviämään kriisistä suhteellisen hyvin verrattuna muihin vientialoihin. Etenkin sellun kysyntää tukee megatrendi, muovipakkaukset pyritään korvaamaan ekologisella vaihtoehdolla. Ainakin toistaiseksi alalla on selvitty sopeuttamalla kapasiteettia ja lomauttamalla henkilöstöä.

Sijoittajan kannattaa kuitenkin tutkailla hieman tarkemmin omistamansa metsäyhtiön portfoliota ja vaikkapa aivan tehdaskohtaisesti toimintatapoja ja tuotteita joita se valmistaa. Heikoimpia tällä hetkellä ovat esimerkiksi sellaiset tehtaat joissa ei ole riittävää joustavuutta. Tällä tarkoitan sitä, että tehtaalla ei esimerkiksi ole mahdollisuutta painottaa tuotantoaan kohti kysytympiä tuotteita. Esimerkiksi paperin tuotannon sijaan joustavutta voidaan käyttää hyödyksi kasvattamalla kuivatun sellun myyntiä.

Pahimmassa tapauksessa joustavuutta ei ole lainkaan, ja tehtaat käyvät nyt todella pienellä kapasiteetilla. Tästä syystä toimintaa ei saada nykytilanteessa kannattavaksi. Ennen pitkää yhtiöt tekevät tästä omat johtopäätöksensä ja lakkauttavat linjoja tai tehtaita, mutta sijoittaja voi varautua näihin tilanteisiin proaktiivisesti pienellä tutkimisella. Esimerkiksi Wikipediasta löytyy melko kattavat listat eri tehtaiden valmistamista tuotteista ja kapasiteeteista joten sieltä tai yhtiöiden omilta sivuilta on hyvä aloittaa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top