Tag: Q3

Pörssin hinnanmuodostuksen tehokkuudesta, case Harvia

Olet varmaan kuullut teorian tehokkaista markkinoista, joiden mukaan osakkeet ovat jatkuvasti oikein hinnoiteltuja. Kaiken uuden tiedon tulisi aina olla sisään leivottuna pörssikursseihin. Etenkin näin tuloskaudella tämä teoria tulee haastetuksi, koska kurssien liike voi olla ailahtelevaa ja tavallista voimakkaampaa.

Otan esimerkiksi Harvian osakkeen. Harvialta tuli viime viikolla torstaina todella hyvä tulos, joka ylitti analyytikoiden odotukset. Yhtiön pörssikurssi nousi noin 13,80 prosenttia, ja päätöskurssi oli 59,99 euroa. Tämä oli huomattavan suuri nousupomppu yhdelle päivälle, joten seuraavalle pörssipäivälle saattoikin odottaa pientä tai jopa vähän suurempaakin miinusmerkkistä rekyyliä.

Loppujen lopuksi Harvian osake laski tulosjulkistusta seuraavana päivänä -7,7% kurssin päätyessä 55,40 euroon. Yhdessä päivässä huippuhinnasta kuoriutui pois noin 4,6 euroa. Eikä tässä vielä kaikki, tänään Harvia päätti -2,4 prosentin laskuun, ja päätyi kurssiin 52,70 euroa. Tulosjulkistusta edeltävänä päivänä Harvian päätöslukema oli 52,78 euroa, joten tällä hetkellä ollaan laskettu jo 0,2% sen alle!

Mielestäni tämä on osoitus siitä, että pörssi ei aina kykene sulattelemaan uutta tietoa kovinkaan rationaalisesti. Syitä voi olla monia. Välittäjätilastojen mukaan ulkomaiset omistajat irtautuvat omistuksistaan. Toinen seikka voi olla se, että ulkomaisten sijoittajien peesissä myös piensijoittajat kykenevät heiluttamaan Harvian osakekurssia, koska osake on suhteellisen pienivaihtoinen. Harvoin kuitenkaan nähdään näin suurta rallia ylös ja alas päätyen lähes lähtöpisteeseen.

Yhtä kaikki, Harvia jatkoi hyvää tulossarjaansa osakerallista huolimatta. Tämä on tärkein sijoittajaa kiinnostava seikka. Osakekurssia tärkeämpää on pitää fokus itse yhtiössä.

PS. Analyysitalo Inderes nosti tulosjulkistuksen jälkeen Harvian tavoitehintaa maltillisesti 65 euroon(aikaisemmin 64 euroa). Näin ollen nykyhinnalla nousuvaraa tähän tavoitteeseen on peräti noin 21%. Jos nyt nähty suuri lasku olikin vain ulkomaalaisomistajien irtautumisesta johtuvaa, voi käsillä olla potentiaalinen ostopaikka. 

Lehto Groupilta sittenkin torjuntavoitto

Lehto Group julkisti tänään kolmannen kvartaalin tuloksensa. Analyytikoiden konsensukseen nähden tulos heikkenikin yllättävän vähän verrattuna vuoden takaiseen. Vuoden takaiseen kvartaaliin nähden liikevaihto kasvoi komeat 63% ja tammi-syyskuussa verrattuna vuoden takaiseen 46,1%. Liiketulos heikkeni vuoden takaiseen kvartaaliin nähden -18,8% ja tammi-syyskuussakin -14,1%. Osakekohtainen tulos heikkeni viime kvartaalilla 0,11 euroon vuoden takaisesta 0,14 eurosta, eli -21,4%. Analyytikoiden konsensus ennakoi 0,05 euron osakekohtaista tulosta. Tammi-syyskuun osakekohtainen tulos heikkeni 0,30 euroon vuoden takaisesta 0,35 eurosta eli -14,2%.

Lehdon ennusteen mukaan konsernin liikevaihto tänä vuonna kasvaa noin 20-25 % vuoteen 2017 verrattuna  ja että liikevoitto on noin 5-6 % liikevaihdosta. Koska viime vuoden kolmen ensimmäisen kvartaalin liikevaihdosta ollaan jo edellä reilut 46% tullaan liikevaihtotavoitteeseen pääsemään ongelmitta. Tammi-syyskuussa liikevoitto oli 4,5% liikevaihdosta. Näin ollen tässä on viimeiselle kvartaalille hieman kirittävää(Ellei Lehdon tulkinnan mukaan 4,5% ole ”noin 5%”). Viimeinen kvartaali on kuitenkin historiallisesti ollut Lehdolle vahva. Viime vuonna viimeisen kvartaalin aikana tuloutui 46% koko vuoden liiketuloksesta.

Lehdon aikaisemmin julkistaman negatiivisen tulosvaroituksen perusteella tiesimme odottaa huonoa tulosta Korjausrakentaminen-palvelualueelta. Korjausrakentamisessa on ollut useita matalakatteisia tai tappiollisia kohteita. Tänään saadun tiedon mukaan Lehto suunnittelee lakkauttavansa Korjausrakentaminen-palvelualueen ja sulauttavansa korjausrakentamisen toiminnot muihin palvelualueisiin. Meneillään olevien peruskorjaushankkeiden arvioidaan päättyvän vaiheittain vuoden 2019 toisen neljänneksen loppuun mennessä. Näin ollen tästä murheenkryynistä päästäisiinkin eroon jopa yllättävän nopeasti.

Liikevaihto on jakautunut eri palvelualueille seuraavasti:

 

Lehdon liikevaihdon jakautuminen palvelualueittain.

 

Valitettavasti palvelualuekohtaisia liiketuloksia emme saaneet, olisi ollut mielenkiintoista nähdä millaista tulosta Lehto on korjausrakentamisessa tänä vuonna tehnyt. Se puolestaan helpottaisi ennakoimaan millaisen taloudellisen helpotuksen yhtiö saa korjausrakentamisesta luopuessaan.

Arvioin aikaisemmin Lehdon negatiivisen tulosvaroituksen yhteydessä saamien tietojen perusteella osakekohtaisen tuloksen tältä vuodelta olevan noin 0,59 – 0,75 euroa. Uskon, että tänä vuonna jäädään selvästi tämän ennustehaarukan alalaitaan. Nykyhinnallaan 5,22 euroa P/E-luvuksi saadaan oletetulla 0,59 euron osakekohtaisella tuloksella 8,84. Tulostuotoksi eli E/P saadaan täten 11,3%.

Lehdon osinkopolitiikkana on vakaa osingonjako ja se pyrkii jakamaan vuosittain 30–50 % nettotuloksestaan huomioiden liiketoiminnan kasvun vaatimat panostukset. Näin ollen osinko saattaa pysyä viimevuotisella tasolla, mutta sillä tuskin on varaa kasvaa ainakaan kovin paljoa. Viimevuositella 0,34 euron osingollaan se tarkoittaisi nykyhinnalle 6,5% osinkotuottoa.

Tein henkilökohtaisen päätöksen ostaa Lehtoa tänään tulosraportin luettuani. Tulostaso ei näytäkään romahtavan aivan niin paljon kuin analyytikot ennustivat. Kaiken lisäksi rönsyistä päästään eroon yhtiön asettaman aikataulun mukaan yllättävänkin nopeasti. Toki rakennusmarkkinan hiipuminen kokonaisuudessaan tuo vielä vaikeuksia jokaiselle rakennusfirmalle, mutta Lehdon laskenut kurssitaso on jo mielestäni houkutteleva, kuten edellä olevista tunnusluvuistakin voi päätellä. Lyhyellä tähtäimellä pahin kurssilaskettelu on nyt toivottavasti Lehdon osalta nähty.

Näin jälkiviisaana todettakoon, että kun julkaisin listan mekaanisen seulan läpäisseistä yhtiöistä, pohdin jo tuolloin Lehdon ostamista sillä yhtiön horisontti oli tuolloin vielä sysimusta. Rohkea sijoittajahan ostaa silloin kun muut myyvät ja yhtiön tulevaisuus näyttää katastrofaaliselta. En ollut tällä kertaa kyllin rohkea ja tämänpäiväinen reilun 10 prosentin rakettinousu jäi saamatta. 🙂

Ostin Nokian Renkaita

Tänään laitoin pitkästä aikaa ostohousut jalkaan ja ostin erän Nokian Renkaita päivän alennusmyynnistä. Mielestäni markkina ylireagoi Nokian Renkaiden Q3-raporttiin, jossa liikevaihto ja liikevoitto laskivat hieman vuoden takaisesta. Koko vuoden osalta ollaan kuitenkin vielä kasvussa kiinni. Viime vuoden tammi-syyskuuhun verrattuna liikevaihto on kasvanut 3,7% ja liikevoitto noin 5%.

Samalla ohjeistusta tuotiin hieman verbaalisesti alaspäin. Tänä vuonna liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeammat vuoteen 2017 verrattuna johtuen jatkuneesta negatiivisesta valuuttavaikutuksesta. Aikaisempi ohjeistus oli, että sekä liikevaihdon että liikevoiton odotetaan kasvavan vuoteen 2017 verrattuna. Ohjeistuksen muutos oli mielestäni melko lievä, mutta uusi ohjeistus ottaa näin huomioon myös nollakasvun mahdollisuuden tälle vuodelle.

Ensinnäkin tulee huomata, että nyt raportoitu huono kvartaali johtuu yhtiön mukaan pääasiassa epäsuotuisista valuuttakursseista. Muina syinä mainittiin Venäjän korkeat kesärengasvarastotasot sekä uusien autojen heikompi myynti Ruotsissa ja Norjassa. Venäjällä myynti kutistui vuoden takaiseen peräti 18 prosenttia, ja uusien autojen myynti pohjoismaissa kasvoi vuoden takaiseen vain prosentin. Yhteistä näille ongelmille on se, että niihin yhtiö ei voi lyhyellä tähtäimellä itse millään tavalla vaikuttaa, vaan ne ovat tilapäisiä markkinahäiriöitä. Uuden valmistuskapasiteetin rakentaminen Amerikkaan osaltaan tasaa näitä ongelmia tulevaisuudessa sekä luonnollisesti ylläpitää voimakasta kasvua. Yhtiön tavoite on kaksinkertaistaa myynti Pohjois-Amerikassa sekä kasvattaa myyntiä 50% Keski-Euroopassa seuraavien viiden vuoden aikana. Pohjoismaissa tavoitteena on markkinajohtajuuden säilyttäminen.

Jos katsotaan tämän kvartaalin toteutunutta markkina-aluekohtaista liikevaihtoa verrattuna vuoden takaiseen, yhtiön kasvustrategia kuulostaa uskottavalta. Pohjois-Amerikka ja Keski-Eurooppa kasvoivat vakaasti, mutta roima lasku Venäjällä sekä Pohjoismaiden alavireisyys kompensoivat tämän. Liikevaihdon kasvu Pohjois-Amerikassa oli 7,5%, Euroopassa 1,9%, Venäjällä -18,2% sekä Pohjoismaissa -3,7%. Tämänhetkinen liikevaihdon markkinajakauma näyttää seuraavalta:

Nokian Renkaiden liikevaihdon markkinajakauma.

 

Vielä joitain vuosia sitten Venäjän osuus liikevaihdosta oli huomattavasti suurempi, mutta ruplan arvon romahtaessa yhtiö kykeni kasvamaan muualla Euroopassa ja pudottamaan näin venäjäriskiä. Itseasiassa halpa rupla auttoi Nokian Renkaita, sillä tuolloin tuotanto Venäjän rengastehtaalla oli erityisen edullista ja näin ollen katteet muualle viedyistä renkaista olivat kovemmat. Kun Pohjois-Amerikan osuus liikevaihdosta tulee kasvamaan, arvaamaton Venäjä jää yhtiön pienimmäksi päämarkkinaksi.  Tämä tullee osaltaa parantamaan yhtiön vakautta ja näkymiä pidemmälle tulevaisuuteen.

Huonoimmassakin mahdollisessa skenaariossa Nokian Renkaat on mielestäni nyt edullisen hintainen. Viime vuoden 1,65 euron osakekohtaisella tuloksellaan P/E-luvuksi saadaan noin 17. Kurssiin on siis hinnoiteltu jonkin verran kasvua, kuten tässä tapauksessa kuuluukin. Viime vuoden osingolla osinkoprosentiksi tulee nykyhinnalle noin 5,5% mitä voidaan pitää todella hyvänä pohjaosinkona nettovelattomalle kasvuyhtiölle. Osinko- ja tulostaso tuskin tulevat suuremmin notkahtamaan tulevina vuosina.

Erä Nokian Renkaita tuli tänään salkkuuni lisää, ja samalla realisoin tappiot Lehto Groupista käytettäväksi tuleviin osinkoihin.