Verotus, holhous ja talousosaaminen Suomessa

Suomen verotusjärjestelmä on monimutkainen ja koskettaa monia elämän osa-alueita. Verotuksen tavoitteena on rahoittaa yhteiskunnan todellisia tarpeita, mutta liiallinen holhous ja sosialismi voivat todellisuudessa aiheuttaa haittaa koko yhteiskunnalle. Tässä blogitekstissä tarkastellaan näitä aiheita sekä talousosaamisen merkitystä.

Verotus ja holhous

Verotus on välttämätöntä yhteiskunnan toiminnan ylläpitämiseksi. Kuitenkin liiallinen kansalaisten holhous voi johtaa riippuvuuteen ja passiivisuuteen. Kun yksilöille tarjotaan liikaa tukea, he saattavat menettää motivaationsa tehdä omia päätöksiä ja ottaa vastuuta omasta taloudestaan. Tämä voi vaikuttaa myös lasten kasvatukseen ja tukiriippuvuus voi myös periytyä seuraavalle sukupolvelle.

Holhous voi ilmetä esimerkiksi liian suurina tulonsiirtoina tai liian tiukkoina sääntöinä, Suomen tapauksessa monet varmasti tunnistavat meillä nämä molemmat. Jos perheet eivät ole vastuussa omasta taloudestaan, lapset eivät opi talousosaamista ja itsenäistä päätöksentekoa. Verotuksen ja tukipolitiikan tulisi kannustaa omatoimisuuteen ja vastuullisuuteen.

Työtä tekevien verotus keveni hieman tämän hallituskauden aikana, mutta maamme verotaso on valitettavasti yhä jopa koko maailman mittakaavassa kärkiluokkaa. Etenkin liika ansiotuloverotus passivoi työtä tekeviä, kun lisätöiden tienesteistä suuri osa menee verottajan pohjattomaan pussiin. Ja kaiken kukkuraksi korkeasta verotasosta huolimatta meillä ei ole riittävästi rahaa perusasioihin kuten terveydenhoitoon ja hoivapalveluihin, kouluihin tai esimerkiksi perusinfraan kuten teiden kunnostamiseen.

Talousosaaminen ja omistaminen

Talousosaaminen on tärkeä taito, joka tulisi oppia jo nuorena. Kaikkien olisi hyvä ymmärtää perusasioita kuten budjetointia, säästämistä ja sijoittamista. Näiden opettaminen seuraavalla sukupolvelle kuuluu vanhempien vastuuseen. Kun talousosaaminen lisääntyy, ihmiset voivat tehdä parempia päätöksiä omasta rahankäytöstään.

Omistaminen on myös tärkeä osa taloudellista hyvinvointia. Se voi olla esimerkiksi oma asunto, sijoitusasunto tai osakkeita. Omistaminen antaa ihmisille turvallisuuden tunnetta ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan talouteensa. Useissa muissa länsimaissa tämä on huomioitu merkittävästi Suomea paremmin, meillä keskimääräinen varallisuus on huomattavasti pienempi kuin muissa Pohjoismaissa tai vaikkapa esimerkiksi italialaisilla joille juuri pumppasimme EU-tuen muodossa lisää verorahojamme. Parannettavaa on vielä paljon, mutta esimerkiksi osakesäästötilin lanseeraus ja talletusrajan nosto 100 000 euroon ovat askelia oikeaan suuntaan.

Yhteenveto

Verotus on välttämätöntä, mutta ylikova verotus yhdistettynä liialliseen holhoukseen on haitallista. Talousosaaminen ja omistaminen ovat avainasemassa yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnissa. Jokaisen olisi tärkeää oppia säästämään ja lisäämään talousosaamistaan, jotta voimme rakentaa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa Suomessa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top