Archive: 21 kesäkuun, 2021

Miksi digitaalinen sitoutuminen on noussut yhdeksi keskeisistä tekniikkatrendeistä rahoituspalveluiden parissa viime aikoina?

Ihmiset viettävät yhä enemmän ja enemmän aikaa verkossa. Hoidamme siellä niin pankkiasioita, ostoksia, kuin myös rentoutumisen: Netflix, Amazon Prime ja nettipelaaminen ovat varmasti monelle tuttuja ajanviettotapoja. Myös musiikkiteollisuus on mullistunut Spotifyn ja Deezerin kaltaisten palveluiden myötä. Voidaan sanoa, että teknologian kehitys ja nopeat verkkoyhteydet ovat muuttaneet niin työmme kuin arkemme: voimme tehdä etätöitä kotoa (tai mistä vaan) ja voimme myös ostaa tuotteita, vaikka toiselta puolen maailmaa. Ne asettavat myös aivan uudenlaisia haasteita yrityksille, jotka joutuvat vastaamaan digitalisaation haasteisiin. Samalla se tarjoaa niille myös mahdollisuuksia.

Digitaalinen sitoutuminen rahoitusalalla

Vauhdikkaasti etenevä digitalisaatio on tarkoittanut sitä, että juuri mikään ala ei ole voinut välttyä sen vaikutuksilta. Näin on ollut myös rahoitusalalla, jossa digitaalinen sitoutuminen (englanninkieliseltä termiltään digital engagement, jota näkee joskus käytettävän suoraan suomen kielessä) on noussut tärkeään asemaan viime vuosina. Alkuun on hyvä katsoa, mitä asiakkaan sitoutumisella tarkoitetaan yleisellä tasolla.

Verkkokaupat ovat mullistaneet ostoksien tekemisen

Verkko-ostaminen onkin muuttanut liiketoimintaa melkoisesti ja siitä on tullut erittäin suosittu tapa hankkia tuotteita. Vaikka suosio kasvaa, liittyy verkkokauppaan muutamia kysymyksiä. Näitä kysymyksiä on hyvä pohtia, ennen kuin tekee tilauksen verkkokaupassa. Mikäli päättää pohdinnan jälkeen hyödyntää verkkokauppoja, on niistä mahdollista löytää tuotteita tarjoushinnoin. Tämä auttaa säästämisessä. Toimiva kokemus verkossa sitouttaa asiakkaan luotettavaksi ja toimivaksi havaittuun verkkokauppaan. Tämä on erittäin keskeinen valtti digitalisaation aikakaudella.

Mitä asiakkaan sitoutuminen on?

Sitoutuminen voi olla kognitiivista, emotionaalista, tai sitten käyttäytymiseen liittyvää aktiivisuutta. Sitoutumisessa on kysymys arvokkaiden suhteiden luomisesta, joista hyötyvät molemmat osapuolet. Puhutaan siis syvällisemmästä yhteydestä organisaation ja sen asiakkaan välillä. Asiakkaan sitoutumiseen voidaan vaikuttaa ensinnäkin asiakaskokemuksella, joka on itsessään varmasti kaikkein tärkein asiakkaan sitoutumiseen vaikuttava kokonaisuus. Koska pohdimme sitoutumista nimenomaan digitaalisen sitoutumisen kautta, keskitymme digitaaliseen asiakaskokemukseen, jota siirrymme käsittelemään seuraavaksi. Se liittyy luonnollisesti asiakkaan digitaaliseen sitoutumiseen.

Digitaalinen asiakaskomeus tärkeää

Digitalisaation edetessä yhä nopeammin ja pidemmälle, digitaalinen asiakaskokemus on todella keskeisessä roolissa, mitä tulee yritysten asiakaspalveluun. ”Digitaalinen asiakaskokemus” vaikuttaakin olevan trenditermi, vaikka asiana se ei ole uusi, vaan aikaansa seuranneet yritykset ovat jo pitkän aikaa laittaneet asiakkaansa toimintansa keskiöön. Digitalisaation aikakausi tarkoittaa, että se on nyt tehtävä digitaalisesti. Ihmisten liikkuminen yhä enemmän verkossa, tarkoittaa sitä, että siellä on nykyään myös asiakaskokemus yhä useammin. Tämä on totta myös rahoituspalveluiden parissa, koska yhä useammat hoitavat pankki- ja raha-asioitaan digitaalisesti verkossa.

Asiakaskokemus itsessään on kaikkien kohtaamisten, mielikuvien sekä tunteiden summa, jonka asiakas muodostaa esimerkiksi rahoituspalveluita tarjoavan yrityksen toiminnasta.  Digitaalisuus tuo asiakaskokemukseen lisän, joka antaa ihmisille enemmän mahdollisia kosketuspintoja eri yrityksiin ja samalla tilaisuuksia rakentaa mielikuvia yrityksistä. Tutkimukset kertovat, että 88 prosenttia ihmisistä aloittaa Googlesta, kun etsii tuotetta ja palvelua. Mikäli rahoituslaitoista ei löydy Googlen hakukoneessa, jää mahdollisuus positiivisen asiakaskokemuksen tuottamiseen hyödyntämättä. Hakukonelöydettävyys ei tietenkään ole itsessään riittävästi, mutta se on asiakasinteraktion ensimmäinen vaihe.

Digitaalisen asiakaskokemuksen parantaminen

Digitaalinen kehitys on lisännyt yksittäisiä asiakasinteraktioita merkittävästi, ja samalla niistä on tullut läpinäkyvämpiä. Tämä johtuu siitä, että nykyään jokaisella on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin sisältöä julkaisemalla ja tätä kautta asiakaskokemukset – etenkin negatiiviset sellaiset – leviävät myös muiden ihmisten tietoisuuteen. Yksikään rahoituslaitos ei halua löytää itseään negatiivisen kommentoinnin kohteena esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Yritykset voivat vetäytyä ja pelätä virheitä tai sitten he voivat hioa kohtaamispisteet kuntoon ja hyödyntää kehityksen mukanaan tuomat mahdollisuudet. Hyvän asiakaskokemuksen tarjoaminen antaa esimerkiksi juuri rahoituspalveluiden tuottajalle mahdollisuuden erottautua kilpailijoista.

Etenkin verkossa asiakaskokemus rakentuu pienistä asioista: asiakkaan kenkiin pitää pystyä astumaan jokaisessa digitaalisessa kanavassa. Sosiaaliseen mediaan on pohdittava sellainen viesti, joka ei häiritse, vaan auttaa asiakasta. Googlessa pitää pohtia mitä asiakas etsii ja millainen ongelma hänellä on. Laskeutumissivun (yksittäinen verkkosivu, jonne kävijät saapuvat yrityksen digimarkkinoinnin kautta) kohdalla on mietittävä ongelman kipupistettä, joka saa asiakkaan toimimaan. Omien verkkosivujen on puolestaan viestittävä nopeasti, että potentiaalinen asiakas tuli oikeaan paikkaan. Verkkokauppakokemuksen taas on oltava vaivatonta, kun asiakas esimerkiksi päättää ostaa tietyn rahoituspalveluratkaisun.

Hyvän digitaalisen asiakaskokemuksen kautta rahoituspalveluiden tarjoajat pystyvät sitouttamaan asiakkaitaan digitaalisesti. Tämän digitaalisen sitouttamisen merkityksen kasvu johtuu meneillään olevasta digitalisaation prosessista. Ihmiset asioivat yhä enemmän verkossa ja siellä on yritysten kohdattava potentiaaliset asiakkaansa. Rahoituspalveluiden tarjoajat antavat hyvän vaikutelman, jos potentiaalinen asiakas kokee heti alussa tulleensa paikkaan, josta hän voi löytää ratkaisun ongelmalleen.

Tuleeko sijoitusbuumi pörssissä jatkumaan vuonna 2022?

Pörssissä sattuu ja tapahtuu, mutta kuluneen vuoden aikana jopa kokeneimmatkin sijoittajat ovat hämmästyneinä seuranneet pörssin kulkua. Moni yritys, jolla ei olisi luullut menevän niin hyvin, on ampaissut rakettimaiseen nousukiitoon pörssissä. Tässä artikkelissa selvitämme miksi näin on käynyt ja pyrimme myös selvittämään mitä seuraavat 12 kuukautta saattavat tuoda tullessaan. Aloitetaan!

Millä yrityksillä menee huomattavan hyvin?

Joillakin suomalaisilla yrityksillä menee hyvin, mutta niin voisi odottaakin. Esimerkiksi F-Secure, Huhtamäen ja Harvian kaltaiset yhtiöt ovat niin laadukkaita, että sijoittajatkin ovat osoittaneet mielenkiintoa yhtiöihin, vaikkei mitään isompaa ole tapahtunut (etenkin Huhtamäen ja F-Securen tapauksissa).

Miten maailmantilanne vaikuttaa Suomen pörssiin?

Monen mielestä ollaan menossa sulkeutuneempaan suuntaan. Moni poliitikko keskittyy suojaamaan omaa maataan sen sijaan, että solmisi uusia kansainvälisiä sopimuksia. Myös liiketaloudellisesta näkökulmasta hämäriä pilviä on syntymässä. Esimerkiksi EU:n ulkopuolelta saapuva tavara tulee kallistumaan heinäkuussa 2021. Ilman kaupankäyntiä tosin maailma ei toimi, joten mitään suurempia johtopäätöksiä tästä ei varmaankaan kannata tehdä.

Hyviä uutisia löytyy kuitenkin vähintään yhtä paljon kuin huonoja. Isoja odottamattomia kriisejä, esimerkiksi konttialus Ever Givenin juuttuminen meriliikenteelle elintärkeään Suezinkanavaan, luovat tietenkin tilapäisiä ongelmia, mutta harvoin seurakset kestävät kauan. Esimerkiksi tämän kriisin aikana suomalaisen Nurminen Logistics -yrityksen osake nousi huomattavasti pörssissä, mutta kirjoitushetkellä se on kuitenkin laskenut jälleen normaaliin hintaansa. Pitkällä tähtäimellä isot strategiat ja poliittiset päätökset ovat tärkeimpiä kuin se, mitä maailmalla tapahtuu ensi viikolla.

Mitkä alat kiinnostavat sijoittajia juuri nyt?

Vaikka kiinnostavia aloja löytyy monenlaisia, riippuen siitä, keneltä kysyy, niin monen mielestä kyberturvallisuusala on erittäin kiinnostava suomalaisille sijoittajalle muutamasta syystä. Ensinnäkin suomalaiset ovat perinteisesti hyvin arvostettuja tietoturvamaailmassa – mainittakoon esimerkiksi Linus Torvalds tai Mikko Hyppönen –  mutta myös vaadittavan koulutuksen taso on huippuluokkaa. Yhä teknologisemmaksi muuttuvassa maailmassa myös kyberuhka suurenee, ja kissa-hiiri-leikin tapaan näitä pitää myös valvoa ja ennaltaehkäistä. Moni onkin kuullut tuhoisasta Solarwinds -hackista joka aiheutti (ja median mukaan aiheuttaa vieläkin) suunnattomasti ongelmia eri virastoille ja yrityksille ympäri maailmaa. Toinen kuuma uutinen on Yhdysvaltojen vakoilu Euroopassa Tanskan avulla. Ja nämä ovat vain ne asiat, joista uutisoidaan. Näemme vain jäävuoren huipun. Emmekä näe tälle loppua. Moderni varas ei ole enää valeasuun pukeutunut pankkiryöstäjä, vaan tietokoneruutua tuijottava tavallinen tallaaja.

Onko sijoittaminen aina viisasta?

Vaikka moni ekonomi haluaisikin väittää, että sijoittamisella ei koskaan voi mennä väärin, niin on hyvä pitää mielessä, ettei se ole ainut vaihtoehto. Joskus on parempi odottaa parempaa hetkeä tai yritystä. Ja kun se hetki koittaa, olisi noloa, jos pätäkkää ei yhtäkkiä olisikaan, millä sijoittaa, koska ne rahat olisivat muissa sijoituksissa kiinni.

Sijoittamisessa yksi tärkeimmistä taidoista voikin joskus olla taito olla tekemättä mitään. Kirjoitimme aiemmassa julkaisussa muutaman vinkin säästämisestä, jotka suosittelemme käymään katsomassa. Tulet kiittämään meitä, kun olet vihdoin löytänyt sen oikean yrityksen, jonka visioon uskot ja jonka johtoportaaseen luotat, ja olet vihdoin valmis sijoittamaan.

Vältä näitä aloja

Jos sijoittaminen kiinnostaa sinua, tai haluat aloittaa, niin hyvä ja kiinnostava idea olisi välttää kokonaan suosituimpia aloja. Kryptovaluutat, sähkö- ja vetyautoilu, sekä aurinkovoima ovat kaikki aloja joita moni seuraa taukoamatta. Juuri tästä syystä emme lähtisi suuremmin sijoittamaan niihin, koska kultaryntäyksessä on kuitenkin tilaa vain muutamalle.

Kiinnostavampia kohteita on esimerkiksi logistiikka-ala, joka lentoteollisuuden vaikeuksien takia (suuret ympäristöhaitat joille ei vielä olla keksitty ratkaisua) saattaa mullistua tulevina vuosina. Suomesta löytyy paljon logistiikkaan ja tavaran toimittamiseen keskittyneitä yrityksiä, jotka kirjoitushetkellä eivät ole niin monelle niin kiinnostavia. Juuri tällaisia suosittelemme etsimään. Kaikki tietävät jo, että esimerkiksi suomalaiset QT Groupit ja Harviat ovat kuumaa kamaa ja että tulevaisuus näyttää hyvältä. Siksi niiden osakkeet ovatkin niin uskottaman korkealla. Nämä tulevaisuuden odotukset ovat jo leivottu sisään hintaan, samalla tavalla kuin sähköautovalmistaja Teslan osake on käyttäytynyt kuin Linnanmäen vuoristorata viimeiset 12 kuukautta.

Yhteenveto

Tässä artikkelissa selvitimme tuleeko pörssibuumi jatkumaan vielä seuraavaan vuoteen, ja jopa sitä seuraavaan. Kerroimme myös kiinnostavista tulevaisuuden aloista, ja varoitimme muutamista hieman liiankin kuumista. Näin lopuksi haluamme vielä painottaa, että kristallikuulaa ei ole kenelläkään, ja paras sijoitusstrategia on aina se, jonka itse laadit oman tutkimuksesi päätteeksi. Seuraamalla muita saat saman kuin muut. Ja sitä harva sijoittaja lopulta haluaa.

Tyyntyykö kryptomarkkinoiden aallokko vuoden 2021 aikana?

Vuosi 2021 on viimeistään tuonut kryptovaluutat kaiken kansan tietoisuuteen. Tämä 1,500 miljardin dollarin volyymilla liikehtivä valtameri on jo suuri tekijä maailmantaloudessa. Suomessakin on kotiutettu hyviä voittoja ajoissa liikkeellä olleiden sijoittajien kohdalla. Viidensadan euron investoinnilla on voinut takoa tuottoa parisataa tuhatta euroa – tällaista harvemmin näkee asuntosijoittamisessa tai osakkeiden omistamisessa.

Vauhdikas alkuvuosi

Tammikuussa 2021 kryptomarkkinoilla nähtiin huikea nousu, joka laantui ja syöksyi nopeasti huippunsa jälkeen. Bitcoinille tyypillisten voimakkaiden kurssivaihtelujen virtaan liittyivät myös altcoinit. ja koko kryptomarkkina seuraileekin tämän ”kaikkien virtuaalivaluuttojen isän” liikkeitä.

Bitcoinin niin kutsuttu kurssinkorjaus oli kevään jälkeen useita kymmeniä prosentteja, mutta tässä ei sinänsä ole mitään poikkeuksellista: vastaavia yli 50% arvon alenemisia on nähty aiemminkin. Silti koko kryptomarkkinan arvo on kasvanut nousujohteisesti, huolimatta rakettimaisten nousujen jälkeisistä nopeista laskuista. Virtuaalivaluutat ovat tanssineet arvossaan ylöspäin kuin letkajenkassa: kaksi eteen, yksi taakse, mutta pitkän aikavälin tarkastelussa jatkuvasti ylöspäin.

Silti kryptojen kurssien arvonnousua on vaikeaa tietää tarkasti pitkälle tulevaisuuteen: jotkin ennusteet povaavat Bitcoinille triljoonan dollarin arvoa vuoteen 2030 mennessä, toiset talousasiantuntijat ennustavat bitcoinin menettävän tulevaisuudessa kokonaan arvonsa.

Kryptojen käyttöönottoa maailmalla

Kryptoilla on ollut kurssiliikehdinnän lisäksi muutenkin tapahtumarikas alkuvuosi, sillä kryptoja on halveksittu, rakastettu, kielletty ja hyväksytty sekä yksittäisten ihmisten, valtioiden että keskuspankkien taholta. Kiina aikoo rajoittaa bitcoinin louhintaa mm. sen suuren sähkönkulutuksen vuoksi, mutta ottanut muuten kryptoteknologiat hallitustason tarkasteluun ja luomassa oman valtiollisen kryptonsa.

Piskuinen keskiamerikkalainen valtio El Salvador on juuri hyväksynyt bitcoinin maan viralliseksi maksuvälineeksi. Jatkossa el salvadorilaiset kauppiaat voivat ilmoittaa tuotteidensa hinnan bitcoineina ja kauppiailla on velvollisuus vastaanottaa bitcoinia maksuvälineenä. Sen vaihdanta ei aiheuta veroseuraamuksia ja veronsakin voi kuitata bitcoineina. Globaaleista maksuvälittäjistä PayPal on aikeissa hyväksyä bitcoinit yhtenä maksuvälineenä. Venezuelalla on ollut jo aiemmin oma virtuaalivaluuttansa, petro.

Arvojen heilahtelut ärsyttävät jopa voittajia

Alan sisällä ja suuren yleisön keskuudessa on käyty kriittistä keskustelua mielipidevaikuttajien aiheuttamista kryptovaluuttojen rakettimaisista nousuista ja maahansyöksyistä. Jopa kryptoilla voittoja tehneet ihmiset suhtautuvat arvostelevasti twiittien perusteella heilahteleviin kursseihin. Onkin kohtuutonta, että yksittäisen ihmisen näkemys voi vaikuttaa tuhansien kryptosijoittajien omaisuuteen, eivätkä hypernopeasti reagoivat kurssit anna muutenkaan kovin vakuuttavaa kuvaa koko alasta.

Kryptojen arvo ei ole sidottu maalliseen omaisuuteen tai konkreettisten tuotteiden valmistamiseen, vaan niiden arvo, tulevaisuuden odotukset ja käyttökelpoisuus liittyvät juuri niihin koodinpätkiin, algoritmeihin ja salausteknologioihin, joilla ne on luotu.

Kryptot ovat muutakin kuin coinit

Kryptot synnyttävät myös omassa keskuudessaan uudenlaisia toimintamalleja ja alustoja, mahdollisuuksia esineiden internetin toteuttamiseen ja virtuaaliseen vaihdantaan. Vaikka kaikki kryptoihin liittyvä toiminta on olemassa vain tietoverkoissa, palvelimilla ja verkosta irrotetuilla kovalevyillä ja muistitikuilla – ja joku irvileuka on vitsaillut kaiken kryptoihin liittyvän olevan käyttökelvotonta, jos sähkö maailmasta loppuu – on niillä omat arvon luonnin perusteensa. Jokainen kryptoprojekti pyrkii parantamaan edellisissä havaittuja puutteita, ja laaja-alaisilla kryptoteknologiaan perustuvilla alustoilla pyritään parantamaan jopa koko internet. 

Kryptojen arvonluonnin ominaisuuksia ovat niiden kiinnostavuus ja arvo-odotukset, jotka näkyvät käyttäjämäärissä, niiden verkkoon lukitussa arvossa tai verkossa tehtävissä siirroissa, transaktioiden määrässä, luonnollisesti niiden tietoturvan tasossa ja teknologisen kehityksen nopeudessa. Nämä olennaiset elementit kehittyvät koko ajan, niin uusien coinien, platformien ja tokenien muodossa, kuin myös jo lanseerattujen teknologioiden sisällä. Olemassa olevista kryptoista julkaistaan säännöllisesti uusia versioita. Hakkeri- ja koodaajayhteisöjen synnyttämät tuotteet eivät ole luotuja pysähtyneisyyteen, vaan ne kehittyvät koko ajan. 

Jatkuvan kehityksen mentaliteetti ja kryptojen hiljalleen saaman virallisenkin hyväksynnän myötä on nähtävissä, että tämä markkina tulee säilymään ja ikääntymisensä myötä myös vähitellen rauhoittumaan. Kryptoja sijoituskohteena miettivän kannattaa varautua hajauttamiseen ja maltillisuuteen, sillä nämä teknologiat ovat äskettäin syntyneitä lupauksia, jonka täysi potentiaali saatetaan nähdä vasta useiden vuosien päästä.

Sijoituslaina ja osakeanti, voittamaton yhdistelmä?

Osakeanteja putkahtelee nykyisin kuin sieniä sateella. Tälläkin hetkellä useampi yhtiö valmistelee antia, ja viimeisin listautuja on Toivo Group jonka osakeanti ylimerkattiin tyypilliseen tapaan. Pääsääntöisesti jokainen viime aikoina nähty anti on ylimerkattu, mukaan lukien aikaisemmin mainittu Toivo Group sekä Alexandria pankkiiriliike(joka ei erityisemmin nauti sjoittajien suosiosta). Jos tällaiset vähän epämääräisemmätkin annit ylimerkataan, sarja tullee mitä todennäköisimmin jatkumaan myös laadukkaampien listautumisten yhteydessä.

Parasta näissä ylimerkatuissa anneissa on tyypillisesti se, että ensimmäisenä pörssipäivänä nähdään valtaisia nousuja. Patoutunut kysyntä nostaa osakkeen hinnan uusiin sfääreihin. Osakeantiin osallistunut sijoittaja pääsee näissä tilanteissa nauttimaan mukavista pikavoitoista.

Olen itsekin osallistunut muutamien mielestäni laadukkaiden yhtiöiden anteihin. Viimeisimpänä osallistuin Orthexin antiin, joka sekin ylimerkittiin reilusti. Sijoittajille tarjottiin tuossa annissa hieman poikkeuksellisesti vain 62 kappaletta ”takuuosakkeita.” Merkintäsummasta huolimatta kaikki siis saivat saman määrän, halusi sijoittaja sitten merkata tuon 62kpl tai vaikkapa 1000 kappaletta.

Tämä ei kuitenkaan ole käytäntö kaikissa anneissa, vaan usein tarjonta ylimerkkaustilanteessa on ”takuuosakkeet” + tietty prosenttimäärä halutusta ylimenevästä merkkausmäärästä. Näin ollen ne jotka merkkaavat suuremmilla summilla tulevat myös saamaan suuremman määrän osakkeita ylimerkkaustilanteessa. Ja ensimmäisenä pörssipäivänä osakkeen noustessa tulee sijoittaja saamaan suuremmat pikavoitot.

Tämän innoittamana pohdin osakeanteihin osallistumista sijoituslainarahalla. Nordnet esimerkiksi tarjoaa sijoituslainaa parhaimmillaan 0,99% vuosikuluilla. Jos osakesalkusta löytyy vakuuksia, voi lainarahaa saada käyttöön siis hyvinkin edullisesti. Näin ollen laadukkaaseen osakeantiin voisi halutessaan osallistua edullisella lainarahalla. Logiikka menisi niin, että merkintäsumma voisi lainan avulla olla hyvinkin yläkanttiin, ja osakeannin ylimerkintätilanteessa osakkeita saisi lainarahan avulla merkittyä huomattavasti suuremman määrän kuin pelkän käteiskassan avulla olisi mahdollista.

Näin ollen sijoittaja saisi merkattua suuremman määrän osakkeita ja saisi ensimmäisenä pörssipäivänä huomattavasti suuremmat pikavoitot. Ja toki saisi ylipäätään reilummin laadukasta osaketta halvimmalla mahdollisella hinnalla salkkuunsa ennen kuin hinta karkaa. Sijoituslainan voisi halutessaan maksaa välittömästi takaisin osakeannin jälkeen. Tällaisessa tapauksessa riskitaso on mielestäni lainarahasta huolimatta hyvin rajallinen.

Esimerkkinä tuleva Puuilon anti

Puuilon osakeannin ehdot ovat seuraavat: Osakkeen hinta on vähintään 6,20€ ja enintään 6,60€, minimimerkintämäärä on 100 kappaletta ja maksimimäärä 20 000 kappaletta. Näin ollen jos haluaa tässä annissa merkitä maksimisumman, tarvitsisi teoriassa enintään 132 000 euroa käteistä. Väittäisin, että harvemmalla meistä on käytössään tällaisia käteisvaroja ilman osakkeiden realisointia.

Sijoituslainalla voisi tässäkin annissa taata sen, että tulee varmasti saamaan yleisöannissa tarjottavan maksimisumman osakkeita. Väittäisin, että riski tappiolliseen sijoitukseen on hyvin rajallinen. Luonnollisesti sijoittajan tulee kuitenkin huomioida että kaikki on aina mahdollista ja myös negatiiviseen tulokseen tulee varautua riskilaskelmissaan.

Onko sinulle kokemusta lainarahalla osallistumisesta osakeanteihin? Herättikö artikkeli ajatuksia? Kirjoita kommentti jutun alle!

No deposit -bonus ja muut tavat säästää rahaa netissä

Netin käyttö on usealle suomalaiselle kuluttajalle olennainen osa arkirutiinia. Verkossa maksetaan laskuja, tehdään ostoksia, hoidetaan työasioita ja käytetään erilaisia viihdepalveluita, kuten toistetaan musiikkia, kuunnellaan podcasteja, seurataan sarjoja, katsotaan elokuvia ja pelataan rahapelejä.

Hauskanpito voi olla maksutonta, mutta erilaisten palveluiden laatu tavallisesti paranee kerta- tai kuukausimaksun mukana. Nettipalveluiden maksullisuus ei kuitenkaan tarkoita elinkustannusten minimointia, sillä erilaisilla säästövinkeillä online-viihteestä on mahdollista nauttia tavallista alempaan hintaan – joskus täysin ilmaiseksi. Netissä on myös monia tarjouksia, joita ei kivijalkaliikkeissä tarjota. Valitsemalla viisaasti netissä on mahdollista säästää merkittäviä summia!

Seuraa alennusmyyntejä ja netin tarjouskampanjoita

Black Fridayn ja Cyber Mondayn kaltaiset kampanjapäivät ovat erinomaisia hetkiä tehdä ostoksia netissä. Lähes kaikki tuotteet ovat alennuksessa ja ALE-prosentit liikkuvat laajalla skaalalla 20 – 80 prosentin välillä. Säästöä kuitenkin syntyy ainoastaan silloin, kun alennusmyynneistä ostetaan tarpeellisia tuotteita ja palveluita. Heräteostosten lappaminen ostoskoriin aiheuttaa säästöjen sijaan enemmän kuluja. Esimerkiksi itse ostin erittäin edulliset sähköt viime vuonna.

Jos esimerkiksi harrastat netin rahapelejä, lunasta no deposit -bonuksia, joilla voit pelata ilman talletusta. Ilmaista pelirahaa jaetaan tavallisesti kasinon asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä, aktiivisille pelaajille tarkoitettujen kanta-asiakasohjelmien kautta ja vaihtuvissa kampanjoissa. No deposit -bonus voi olla bonusrahaa tai ennalta osoitettuun peliin sopivia ilmaiskierroksia, mutta yhtä kaikki pelit ovat mahdollista käynnistää omaa rahaa kuluttamatta. Pelaajat, jotka voivat bonuksella olla käyttämättä pelibudjettiaan, säästävät rahaa ja saavat silti mahdollisuuden voittaa.

Ota talteen netin bonus- ja alekoodit

Netin suoratoistopalvelut, kuten Deezer, Spotify, Netflix ja HBO, tarjoavat usein uusille käyttäjilleen 1 – 3 kuukauden kokeilujakson. Sen aikana viihdepalveluiden käyttö voi olla täysin ilmaista tai kuukausimaksu yli 50 prosenttia edullisempaa kuin tavallisesti. Samaa tapaa herättää potentiaalisten asiakkaiden huomio on käytössä myös e-kirjoja tarjoavilla alustoilla, kuten BookBeatillä.

Bonus- ja alekoodeja on tarjolla myös netin viihdepalveluiden käyttäjien ystäville. Käyttäjä saa sähköpostiinsa tiedon halvemmasta hinnasta, jonka joku toinen voi koodin avulla aktivoida käyttöönsä kokeilujakson ajaksi. Puskaradion tapaan toimiva markkinointikeino on tehokas, sillä se on kuluttajille mieluinen ja nettipalveluille edullinen.

Kytke päälle netin automaattiset säästöohjelmat ja kilpailuta palvelut

Yksi tehokkaimmista tavoista säästää rahaa netissä on ottaa käyttöön netin kautta toimivat säästölippaat ja -sovellukset. Sähköinen palvelu voi siirtää esimerkiksi jokaisesta korttimaksusta pienen osan syrjään tai säästää kuukaudessa haluamasi summan. Netin säästöpalveluita tarjoaa muun muassa Nordean ja muiden suomalaispankkien kanssa toimiva ePossu. Sovelluksista säätöjen kertymistä on helppo seurata ja asetettu tavoite pysyy kirkkaana mielessä.

Selvää säästöä on myös mahdollista saavuttaa hyödyntämällä netissä olevat laina-, vakuutus- ja muiden palveluiden kilpailutusohjelmat. Ohjelmien käyttö on usein ilmaista eikä velvoita kuluttajaa vaihtamaan sähkösopimustaan tai yhdistämään lainojaan ellei hän niin halua. Hyvät tarjoukset kannattaa kuitenkin poimia talteen, ja maksaa esimerkiksi seuraavassa kuussa internetin käytöstä vähemmän. Säästetty summa on mahdollista käyttää muihin kuluihin tai pitää tallessa suurempaa tavoitetta varten.

Säästäminen voi olla koukuttavaa

Säästäminen on toimintatapa, johon tottuu. Erilaiset säästöhaasteet tekevät säästämisestä mieluista ja iskevät ihmisaivojen palkitsemissysteemiin. Mieli saa jatkuvasti positiivista palautetta päivittäisistä säästöistä.

Kun säästetyt varat hupenevat, usea kuluttaja kokee asian ahdistavana siitäkin huolimatta, että säästetty summa on kulutettu asetetun tavoitteen mukaisesti. Tämä voi johtaa siihen, että kuluttaja asettaa itselleen pian uuden säästötavoitteen ja säästämisestä tulee väliaikaisen projektin sijaan pysyvä elämäntapa.

Vuoden aikana on mahdollista säästää jopa 10 000 euroa ilman suuria uhrauksia. Säästäminen on ennen kaikkea omien tarpeiden arviointia ja prioriteettien järjestelyä. Netti tarjoaa monia mahdollisuuksia edullisimpien vaihtoehtojen löytämiseen ja käytännöllisiä työkaluja säästämisen tukemiseen.

Kryptovaluutat sijoituskohteena

Mikäli ei ole viimeisiä vuosia elänyt tynnyrissä, on varmasti vähintäänkin kuullut kryptovaluutoista. Tarinat nopeasti miljonääreiksi nousseista sijoittajista ruokkivat itseään ja sijoittajia tulee lisää. Intoa ei vähennä, että suurin osa kryptovaluutoista on nostanut arvoaan myös pitkällä aikavälillä katsottuna. Sijoittajista monet eivät vilkaisekaan kryptovaluuttoihin päin ja se ei ole kovin viisas strategia. Aivan kuin lainojen kilpailuttaminen ja vertailu, myös sijoitusmahdollisuuksien vertailu kannattaa avoimin mielin. Monet kryptovaluutat ovat potentiaalisempia sijoituskohteita kuin osakkeet tai valuutat.

Mikä on kryptovaluutta?

Kryptovaluutta on omaisuutta, joka perustuu digitaaliseen kryptografiaan. Kryptografia puolestaan on keino, jolla data voidaan ensin salata ja sitten myöhemmin koota uudelleen. Kryptovaluuttojen valttikortti on lohkoketjuteknologia, jonka ansiosta nopeat siirrot ovat mahdollisia ilman välissä toimivia kolmansia osapuolia. Kryptovaluutoista tunnetuin on Bitcoin, jopa siinä määrin, että monet asiaan vihkiytymättömät eivät tiedä muita kryptovaluuttoja olevan olemassakaan ja luulevat Bitcoinin olevan kryptovaluutan synonyymi. Bitcoinin erityisasemasta kertoo se, että muita kryptovaluuttoja kutsutaan yleisnimityksenä altcoineiksi. Bitcoin oli nimittäin ensimmäinen kryptovaluutta.

Suurin osa kryptovaluutoista on rajannut maksimimäärän, joten suhteellinen osuus tällaisten kryptovaluuttojen kokonaismäärästä pysyy samana. Tämä on suuri ero perinteisiin, niin sanottuihin fiat-valuuttoihin, joissa maksimimäärä ei ole rajattu, jonka ansiosta inflaatiolla saattaa olla suuri vaikutus arvoon. Kryptovaluuttojen arvon puolestaan määrittelee kysyntä ja tarjonta ja arvot saattavat vaihdella lyhyelläkin aikavälillä erittäin rajusti. Tämän vuoksi riskitkin ovat suuret ja kovin suurta osaa sijoituspääomasta ei kannata ehkä yhteen kryptovaluuttaan kerrallaan panostaa.

Miten sijoittaminen kryptovaluuttaan aloitetaan?

Kryptovaluuttoihin erikoistuneita kaupankäyntipalveluita on useita, joskin viime aikoina myös eToron kaltaiset palvelut, joissa käydään myös osake- ja valuuttakauppaa ovat ottaneet kryptovaluutat valikoimiinsa. Ensimmäinen tehtävä on rekisteröityä palveluun, jossa kryptovaluuttoja voi ostaa ja myydä. Palveluilla on eroa, sillä läheskään kaikkia kryptovaluuttoja ei ole kaupan kaikissa palveluissa. Tämän lisäksi kaupankäyntimaksut saattavat erota suurestikin ja valitessaan palvelua siihen kannattaa ehdottomasti kiinnittää huomiota. Palvelut perivät ostoista ja myynneistä komission ja tämän lisäksi myös rahoja tallettaessa ja nostaessa saattaa joutua maksamaan maksuja. Myös eri talletus- tai kotiutustavat ovat yleensä eri hintaisia.

Kaupankäyntipalveluissa kannattaa suosia jo mainetta keränneitä palveluita, jolloin ei tarvitse pelätä ikäviä yllätyksiä esimerkiksi tietojen vuodon suhteen. Rahat ovat myös todennäköisemmin turvassa jo pitkään toimineessa ja tunnetussa palvelussa.

Miten valita paras kryptovaluutta?

Kuten kaikessa sijoittamisessa, myös kryptosijoittamisessa on riskinsä. Tulevaisuuden ennustaminen ei ole helppoa ja etukäteen on vaikeaa tietää, mikä kryptovaluutta kasvattaa arvoaan eniten. Yleisesti ottaen trendi on, että kaikki kryptovaluutat laskevat ja nousevat arvossaan samaan aikaan, vain nousun tai laskun laajuus eroaa. On kuitenkin yleensä pienempiä kryptovaluuttoja, jotka saattavat aivan yllättäen nousta arvossaan jopa monikymmenkertaiseksi. Viimeisimpiä esimerkkejä tällaisesta on esimerkiksi Dogecoin, joka alunperin oli tarkoitettu vitsiksi.

Elisa halpuutti minut jälleen asiakkaakseen

Siirryin viime vuonna Moi:n asiakkaaksi, koska tuolloin Moi oli selvästi edullisin operaattori omiin käyttötarpeisiini nähden kuuden euron simmillään. En juurikaan harrasta soittelemista, vaan käyttöni painottuu datapalveluihin. Ja toisaalta jos soitan, voin senkin tehdä esimerkiksi Whatsapp-puheluna, jolloin minuuttiperusteista veloitusta ei tule.

Valitettavasti melko pian liittymää vaihdettuani Moi ilmoitti, että kuuden euron simmistä tulee 9 euron simmi, eli hinta nousi kerralla vaatimattomat +50%. Tässä oli tosin pitkä siirtymäaika, joten liittymän ehti kyllä halutessaan vaihtamaan toiseenkin. Itse en tätä tehnyt, sillä 9 euron hinnallakin liittymä oli yhä edullisin verrattuna muiden operattoreiden tarjontaan.

Olen nähnyt keskustelua siitä, että Moi on ikään kuin punainen vaate perinteisemmille operaattoreille. Tästä syystä vaihtaessaan Moihin saa usein edullisia tarjouksia muilta. Näin kävi minunkin kohdallani, kun huomasin että Elisa tarjosi Saunalahti Tarkka 100M-liittymäänsä hintaan 7,90e/kk 24kk:n ajalle vain Moin nykyisille asiakkaille. Minun kohdallani tämä osui sopivaan rakoon, sillä nyt on mahdollisuus säästää 1,10€/kk siirtymällä takaisin Elisaan. Lisäksi Elisa toimii paremmin mökkipaikkakunnallani, jossa Moi kadottaa yhteyden verkkoon kokonaan.

Sopimuskaudella säästöä tulee kaikkiaan 26 euroa ja 40 senttiä. Näin ollen solmimalla nyt sopimuksen Elisan kanssa säästän sopimuskauden aikana noin 3 kuukauden puhelinlaskut. Vanha sanonta pitää siis yhä paikkansa: vaihtamalla paranee. 🙂

Voit tutustua Elisan liittymiin tästä linkistä. Linkistä avautuu sivu, joka tarjoaa sinulle henkilökohtaista tarjousta puhelinnumeron perusteella. Mikäli sinulle on tällä hetkellä jonkin muun operaattorin liittymä, tarjoaa Elisa todennäköisesti tässä tapauksessa halvempia sopimuksia kuin vanhoille asiakkailleen.