Tag: oulu

Stora Enson Oulun tehdas

Stora Enso investoi Ouluun miljardi euroa lisää

Stora Enso ilmoitti tänään pörssitiedotteella päättäneensä investoida miljardi euroa Stora Enson Oulun tehtaan kartongintuotannon laajentamiseen. Uusi investointi käsittäisi uuden kuorimon rakentamisen, kemihierrelaitoksen rakentamisen, uuden biopolttoainekattilan, massalaitoksen laajennuksen, paperikone 6:n muuttamisen kartonkikoneeksi sekä arkittamon.

Pienempinä investointiyksikköinä mainittakoon kolmen uuden hakesiilon rakentaminen, puutavaran varastoalueen laajentaminen läheiselle teollisuustontille, pääporttirakennuksen purkaminen ja modernisointi, toisen uuden vedenpuhdistuslaitoksen rakentaminen sekä uuden tuotantovaraston rakentaminen sataman puolelle.

Investointi kuulostaa mielestäni erittäin järkevältä, ensinnäkin siksi koska elintarvikekartonkituotteille tulee olemaan kysyntää jatkossakin, megatrendinähän on muovituotteiden korvaaminen. Lisäksi Oulun tehtaan jo olemassa olevia tyhjäksi jääneitä rakennuksia sekä infraa saadaan hyödynnettyä. Paperikone 6:sta on pidetty hyvässä kunnossa, ja sen ollessa parkissa sitä on välillä pyöritelty tyhjänä, jotta laakerit pysyvät notkeina. Joiltain osin vanhaa linjaa pystyttäneen siis hyödyntämään sellaisenaan. Positiivisesta investointipäätöksestä antoi vihiä myös se, että Oulun junavarikon ratapihaa ja rautatieyhteyksiä tehtaalle ollaan tällä hetkellä parantamassa mittavin muutostöin ja liikennejärjestelyin. Oulun kaupungin tuki hankkeelle on ollut avointa.

Kartonkikoneilta arkittamolle ja satamaan johtava kuljetinjärjestelmä rullavarastoineen on ollut tähän päivään saakka osittain käytössä siten, että asiakaskartonkirullat on kuljetettu sen välityksellä sataman varastoihin. Uuden investoinnin myötä tyhjäksi jäänyt pystyrullavarastokin tullaan ottamaan käyttöön. Kyseinen varasto toimii puskurivarastona arkitettaville rullille. Paperitehtaan jäljiltä varastossa on kaksi nosturia, jotka voivat toimia joko sellaisenaan tai pienillä muutoksilla myös kartonkirullien nostamiseen.

Koska uusia kartonkituotteita tullaan myös päällystämään, pigmenttikuljetukset tehtaalle tulevat vilkastumaan. Myös ostosellua(todennäköisesti eucasellua) tullaan laivaamaan sataman kautta pieniä määriä. Kartongin arkittamiseen tullaan todennäköisesti investoimaan uudet koneet, sillä vanhoja paperin arkittamiseen käytettyjä koneita ja niiden osia on joko myyty tai siirretty muille tehtaille.

Investoinnin työllisyysvaikutukset tulevat olemaan hyvin laajat. Investointi tuo Oulun tehtaalle suoraan noin 300 uutta työpaikkaa, sisältäen tukitoiminnot, ja työllistää lisäksi epäsuorasti noin 1 500 henkilöä. Uuden linjan kuitupuun vuosikulutus on noin miljoona kuutiometriä. Puurekkkaralli sekä junaliikenne tehtaalle tulevat vilkastumaan huomattavasti.

Myös osakkeenomistajille uutinen on hyvä. Stora Enso investoi merkittävästi megatrendin ajamalle kasvualalle. Näin mittavan tehdasintegraatin kannattavuus saadaan pidettyä hyvänä. Toivon mukaan uudesta bioteuotekattilasta tulee sen verran suuri, että se mahdollistaisi nykyistä suuremman sähkön ja kaukolämmön myynnin kaupungille. Kuten tiedetään, esimerkiksi UPM vuolee tällä hetkellä kultaa Energy-liiketoiminnoissaan.

Stora Enson Oulun tehdas

Stora Enso sulkee Veitsiluodon tehtaan – jatkoinvestointi Ouluun tulossa

Stora Enso ilmoitti sulkevansa Veitsiluodon paperitehtaan jo tulevan Q3:n aikana. Syynä sulkemiseen on tehtaan tekemät raskaat tappiot, jotka syvenivät entisestään koronan laskettua pysyvästi paperin kysyntää. Edes investointia sellutehtaaseen ei nähty kannattavana, Veitsiluodossa kun ei sellutehtaan perässä ole toimivaa kuivauskonetta lainkaan. Oman lusikkansa soppaan tuo parin vuoden päästä valmistuva Metsä Fibren jättitehdas joka tulee kahmaisemaan merkittävän määrän pohjoisen puustosta.

Stora Enson Oulun tehdas puolestaan koki vastikään muodonmuutoksen kun siihen investoitiin 350 miljoonaa euroa ja tehtaan tuotantosuunta muutettiin kannattavalle kartongille. ”Uusi” tehdas käynnistyi vuoden vaihteessa. Alunperin suunnitelmat tehtaan muutostöistä olivat laajemmat, ja ympäristölupa haettiin molempien paperikonelinjojen muutokselle kartongin tuotantoon, uudelle voimalaitoskattilalle, CTMP-kuorimolle ja se sisällytti lisäksi myös arkittamon uudelleenkäynnistyksen. Suurinvestoinnin tekeminen kerralla olisi ollut liian suuri riski, näin ollen investointi päätettiin jakaa kahteen vaiheeseen.

On selvää, että Veitsiluodon tehtaan sulkeminen oli välttämätöntä Oulun seuraavan laajennuksen puuhuollon turvaamiseksi. Oulun tehdas tulee käyttämään tulevaisuudessa pohjoisen kuitupuut ja Veitsiluodon saha vastaanottaa tukit.

On selvää, että Veitsiluodon tehtaan sulkeminen oli välttämätöntä Oulun seuraavan laajennuksen puuhuollon turvaamiseksi.

Veitsiluodon tehdas käytti kuitupuuta hieman reilut 2 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Oulun uusi tehdas käyttää nykyisellään noin 2,4 miljoonaa kuutiometriä ja seuraavan investoinnin valmistuessa noin 3,5 miljoonaa kuutiometriä puuta. Näin ollen Veitsiluotoon menneet puuvirrat siirtyisivät lähes sellaisenaan Ouluun sillä erotuksella, että Oulussa käytetään pelkkää havupuuta. Veitsiluodossa mukana oli myös koivua.

Suunnitelmien toteutuminen riippuu nyt kahdesta seikasta. Ensinnäkin juuri valmistunut kartonkikonelinja tulee saada ensin täyteen tasaiseen tuotantoonsa. Tämä voi viedä helposti ensimmäisen toimintavuoden kunnes kaikki asetukset ovat löytäneet paikkansa ja tuotanto stabiloituu.

Toinen seikka on markkinatilanne. Korona ei näytä iskeneen kovinkaan pahasti elintarvikekelpoisen kartongin valmistajiin. Näin ollen Oulun tehdas tahkoaa tälläkin hetkellä hyvää tulosta jokaisesta valmistetusta kartonki- ja sellutonnista, ja markkinat vetävät hyvin. Tätä taustaa vasten voisi olettaa, että uutta investointipäätöstä Ouluun ei tarvise odottaa loputtoman pitkään. Oma arvaukseni on, että investointiuutinen kuullaan noin vuoden sisään.

Kaleva käsikirjoittaa Stora Enson tulevaisuutta

Oululainen sanomalehti Kaleva uutisoi eilen Stora Enson Oulun tehtaan tulevaisuuden suunnitelmista tietoja, joista pörssiyhtiö itse ei ole maininnut sanaakaan virallisissa tiedotteissaan. Kalevan uutisen mukaan Stora Enso toteuttaisi Oulun investoinnin kahdessa vaiheessa, joka tarkoittaisi sitä että ensin muutettaisiin paperikone 7 kraftlainerlinjaksi, ja toisessa vaiheessa myös paperikone 6 muutettaisiin kartonkikoneeksi. Tietopohjana tälle ennustukselle käytettiin ilmeisesti Stora Enson jättämää ympäristölupahakemusta, jossa alkuperäisen investointisuunnitelman mukaisesti käsiteltiin kahden kartonkilinjan vaikutuksia ympäristölle.

Tästä alkuperäisestä investointisuunnitelmasta Stora Enso kuitenkin perääntyi radikaalisti, ja nyt ollaankin muuttamassa kartonkikoneeksi pelkkä paperikone 7, ja sekä paperikone 6 että arkittamo suljetaan kokonaan. Näin on asian laita myös yhtiön virallisten pörssitiedotteiden mukaan, joten Kalevan toimittaja tekee vahvaa omaa tulkintaansa tilanteesta. Poliitikkotermein voitaisiin puhua jopa muunnellusta totuudesta. Julkisesti missään ei ole puhuttu ensimmäisestä ja toisesta vaiheesta.

Klippejä Kalevan artikkelin paperiversiosta.

Oman tietolähteeni mukaan PK6 tullaan kuitenkin pitämään ”käyttökuntoisena,” joten konetta ei täysin museoida pressun alle vaikka sitä nyt lakkauttaminen odottaakin. Tämä enteilee sitä, että koneelle olisi tulossa jatkokäyttöä.

Ensimmäisen kraftlainerlinjan täyteen tuotantokapasiteettiin virittämisen on arvioitu vievän noin neljä vuotta. On todennäköistä että PK6:lle tehdään sen jälkeen, maailmantalouden niin salliessa, samanlainen muutostyö ja sillä aletaan valmistamaan myös kartonkia. Tämä on kuitenkin skenaario josta Stora Enso voi vielä halutessaan perääntyä, eikä mikään ole varmaa ennen lopullista investointipäätöstä myös toiselle linjalle.

Oulun tehdas on Stora Enson tehokkaimpia ja moderneimpia yksiköitä, joten vaikuttaisi suoranaiselta tuhlailulta jättää kokonainen konesali tyhjäkäynnille kuten otetaan huomioon että esimerkiksi kaikki logistiikka koneilta satamaan asti on jo valmiiksi rakennettu. Näinpä tämä Kalevan maalaama skenaario on mielestäni varsin todennäköinen, mutta ei todellakaan niin varma kuin Kalevan uutinen antaa ymmärtää.

Stora Enson Oulun investointi varmistumassa

Stora Enso ilmoitti viime kesänä pohtivansa tuotantosuunnan muutosta Oulun tehtaillaan. Vaihtoehtoina pöydällä oli joko alkaa valmistamaan kahdella linjalla erityyppisiä pakkauskartonkeja tai jatkaa paperinvalmistusta entiseen malliin. Tänään tiedote lausuttiin viimein julkisuuteen ja mielestäni se oli pettymys osakkeenomistajille sekä varmasti myös työntekijöille. Alkuperäisestä investointisuunnitelmasta päätettiin perääntyä merkittävästi.

Alunperin pohdittiin 700 miljoonan euron investointia, joka olisi käsittänyt molempien paperikonelinjojen muutostyöt sekä uuden kemihierrelaitoksen sellutehtaan yhteyteen. Tänään julkaistulla tiedotteella lähdetäänkin konvertoimaan vain toista linjaa kartonkikoneeksi. Sekä PK6 että arkittamo aiotaan sulkea kokonaan. PK7:lla on tarkoitus muutostöiden jälkeen alkaa valmistamaan kraftlaineria.

Nyt kaavaillun investoinnin kokonaissuuruus on 350 miljoonaa euroa. Investointi sisältää kraftlainerilinjan, jonka vuosituotantokapasiteetti on 450 000 tonnia, sellutehtaan ja kuivauskoneen uudistamisen ruskean sellun valmistukseen sekä myös investointeja, joilla pienennetään tehtaan ympäristövaikutuksia. Koska vain yhtä linjaa on tarkoitus ajaa jatkossa, tarkoittaa tämä samalla irtisanomisia noin 400 hengelle.

Miksi täyttä 700 miljoonan investointia ei sitten tehty? Syynä on se, että kahden erilaisen linjan ylösajo on liian suuri taloudellinen ja tekninen riski. Kuten Varkauden, Imatran ja Skoghallin investoinneista on opittu, uuden linjan ylösajo ja saaminen täyteen kapasiteettiin voi olla todella aikaavievä prosessi. Nyt ei haluttu ottaa riskiä lähteä edes yrittämään tätä kahdella linjalla samanaikaisesti, yleisen globaalin markkinasuhdanteen hiljalleen heikentyessä. Lisäksi vaikutti siltä, että koko suunnitelman toteuttamiseen olisi vaadittu vieläkin suurempi budjetti. Ympäristövaikutusten arvioinnissa otettiin kuitenkin huomioon myös PK6:n konvertointi, joten mahdollinen lisäinvestointi toiseenkin linjaan jää samalla tulevaisuuden optioksi.

Osakkeenomistajan asemassa tästä investointipäätöksestä jäi lopulta hieman lattea vaikutelma. Alkuperäisen investointisuunnitelman toteutuessa tulevaisuuden kasvupotentiaali Oulun tehtaassa olisi ollut merkittävä. Kannattavuus varmasti paranee tämänkin investoinnin myötä kun siirrytään pois kannattamattomasta paperinvalmistuksesta, mutta tulopuoli pysyy vain yhden linjan sekä sellutehtaan myötä varsin rajattuna jatkossakin.

Osake päätti eilen noin +1,6% nousuun, joten markkinat ottivat uutiset vastaan varovaisen optimistisina.

Stora Enson tulevaisuus ja Oulun tehtaiden henkilöstön lomautus

Stora Enso julkaisi vastikään tiedotteen jossa se ilmoitti harkitsevansa Oulun tehtaiden henkilöstön lomauttamista koskien kaikkia muita yksiköitä paitsi sellutehdasta. Syynä on hienopapereiden tilauskannan kutistuminen ja samanaikainen raaka-ainekustannusten nousu. Tämä on mietityttänyt osakkeenomistajia. Oliko Storan nousu nyt tässä ja liiketoiminta muuttumassa tappiolliseksi? Mistä oikein on kyse? Pyrin avaamaan asiaa tämän tekstin kautta. Tässä kirjoituksessa käyttämäni paikallisen tason tieto on kaikki toisen tai kolmannen käden tietoa, joten sitä ei kannata ottaa absoluuttisena totuutena.

Stora Enso Oulun paperitehtaan portti.

 

Kuten yhtiön raportteja seuranneet tietävät, Stora Enso onnistui muiden paperinvalmistajien kanssa ajamaan markkinoille hinnankorotukset hienopapereihin. Tämän myötä kallistuneiden raaka-aineiden hinnankorotukset saatiin kuoletettua ja samaan aikaan kiinteiden kustannusten karsiminen toimi jopa niin hyvin, että paperiliiketoiminnassakin nähtiin pitkästä aikaa hyviä voitollisia tuloksia.

Paperiliiketoiminnalle on tyypillistä, että tilauskanta kutistuu vuodenvaihteen molemmin puolin. Paperitehtaat eivät myy tuotteitaan suoraan painotaloille kuin poikkeustapauksissa, vaan tuotanto menee pääosin tukkureille Keski-Eurooppaan. Näin ollen tukkureiden oma varastonhallinta näyttelee suurta roolia tilauskannan vaihtelussa. Osittain kyse on siis aivan normaalista paperimarkkinoiden aaltoliikkeestä. Kuitenkin Euroopan markkinoiden hiljentyessä tilanne on tänä vuonna ollut jonkin verran normaalia huonompi. Tämä on johtanut siihen, että Oulussa paperikoneita on ajettu vajaalla kapasiteetilla.

Jokainen varmasti ymmärtää ettei tällainen tilanne ole kestävä vaan vaatii johdolta toimenpiteitä, jollaisia ollaan nyt aloittamassa. On oletettavaa, että tilauskanta piristyy pitkin kevättä ja tehtaalla palataan jälleen normaaliin toimintajärjestykseen. Sitä odotellessa on meidän osakkeenomistajien etujen mukaista, että henkilöstöä lomautetaan määräajaksi mikäli tilauskanta ei osoita alkuvuodesta piristymisen merkkejä. On huomionarvoista, että nyt käytävät YT-neuvottelut ovat vasta varautumista tulevaan. Lomautustoimet otetaan käyttöön vasta mikäli tilauskanta sen vaatii ensi vuoden puolella.

Kyseessä ei ole johtajien ahneus kuten olen toisaalla saanut lukea, vaan osakkeenomistajien etujen ajamista. Tämähän on aina pörssiyhtiön johdon ensisijainen tehtävä. Monesti tässä yhteydessä otetaan puheeksi paperimiesten palkat sekä liittoänkyrät menneiltä vuosilta, mutta kyse ei ole myöskään näistä asioista. Palkkakustannukset tuotettua tonnia kohti ovat alalla hyvin pienet.

Samaan aikaan Oulun tehtailla harkitaan siirtymistä kartongin valmistukseen. Päätöksen asiasta pitäisi tulla viimeistään ensi vuoden alkupuoliskolla. Tämä on myös saattanut vaikuttaa osaltaan paperipuolen asiakkaisiin ja tilauskantaan, sillä Oulun tehdas on suurimpia toimijoita Euroopan markkinoilla. Oulun tuotteille täytyy hyvissä ajoin löytää sopivat korvaavat tuottajat. Tämä ei ole yksinkertainen prosessi, sillä eri painotalojen täytyy vakuuttua uuden toimijan laadun tasaisuudesta, ja tutkimukset vievät paljon aikaa.

Osakkeenomistajille Oulun tehtaiden siirtyminen kartongin tuottajaksi olisi todennköisesti positiivinen asia. Vastaava liike tehtiin Varkaudessa vain pari vuotta sitten. Varkaudessa kannattamattomaksi jääneestä koneesta saatiin vielä tulosta tekevä työjuhta. Varkaudessa tosin konvertoitiin kartongille vain yksi paperikone, Oulussa niitä on kaksi.

Yritin etsiä tietoa kuinka paljon Varkauden tehtaan tulos koheni kartonkiin siirtymisen jälkeen, mutta Stora Enso ei julkaise näin yksityiskohtaisia tietoja. Voidaan kuitenkin kuvitella että sulkemishetkellä kone teki aika lähelle nollatulosta. Ainoa tieto kartonkikoneen käynnistyttyä löytyi Savon Sanomista, jonka artikkelissa mainitaan Varkauden tehtaan parantaneen divisioonansa kannattavuutta noin 9 miljoonan edestä. Kyse on siis varsin merkittävästä muutoksesta.

Koska Oulun tehtailla konekanta on uudempaa, paperikoneita on kaksi ja tehdasintegraatti sisältää vielä arkittamon, on Oulussa huomattavasti Varkautta paremmat saumat tehdä hyvää tulosta. Oulussa on tarkoitus tehdä toisella koneella identtistä tuotetta kuin Varkaudessa, eli ruskeaa pintakartonkia(kraftlineria) 400 000 tonnia vuodessa ja toisella koneella päällystettyä pakkauskartonkia 450 000 tonnia vuodessa. Pakkauskartonkia myydään myös arkkituotteena, johon Oulussa on hyvät valmiudet olemassa.

Metsä Board tiedotti tässä kuussa investoivansa Äänekosken kartonkitehtaalla uuteen arkkileikkuriin, jonka vuosikapasiteetin kerrottiin olevan 35 000 tonnia. Samalla tehtaalla varsinaisen kartonkikoneen kapasiteetti on 220 000 tonnia. On Stora Enson Oulun tehtaiden tulevaisuuden suunnitelmiin nähden positiivista, että kapasiteetiltaan näinkin pieniä koneita pystytään pyörittämään kartonkibisneksessä kannattavasti.

Mikäli investointi päätetään toteuttaa, alkaa kartongin valmistus Oulussa suunnitelmien mukaan jo vuonna 2020. Kuulemani mukaan tehdasalueella tehdään jo jonkinlaisia rakennustöitä. Tästä voinee vetää varovaisen johtopäätöksen investoinnin todennäköisyydelle.

Yhtä kaikki, osakkeenomistajien ei tarvitse olla tästä lomautusilmoituksesta huolissaan. Johto on ajan tasalla ja reagoi tilanteen vaatimalla tavalla. Huomio kannattaa lomautusten sijasta kiinnittää tulevaan päätöksen Oulun tehtaan muutoksesta kartonginvalmistajaksi. Toteutuessaan tällä investoinnilla on huima tuloksenkasvatuspotentiaali joka näkynee myös osakkeenomistajan kukkarossa.

Löydä halvimmat lennot helposti

Havaitsimme, että kotimaan markkinoilta puutttuu yksinkertainen lentohaku joka hakee halvimmat suorat lennot eri kotimaan ja ulkomaan kohteisiin. Niinpä tartuimme tuumasta toimeen ja koodasimme oman lentohaun, joka löytää takuulla aina halvimmat hinnat mihin tahansa suorin lennoin. Tarkoitus oli tehdä palvelusta niin helppokäyttöinen ja yksinkertainen, että matkan etsiminen käy vain muutamalla hiiren klikkauksella. Samalla sivu toimii inspiraation lähteenä, mikäli seuraava matkakohde ei vielä ole selvillä.

Joten saammeko esitellä: https://lentobotti.fi

Lentobotti on matkustavan ihmisen paras kaveri. Se etsii täysin automaattisesti halvimpia lentoja koko ajan ja vuorokauden ympäri. Hinnat ovat siis takuulla aina edullisimmat mahdolliset. Lentobotin listaamat lennot ovat aina suoria eli välilaskuttomia. Näin pääset kohteeseen vaivattomasti.

Jos seuraavaa matkaa ei ole vielä suunniteltu, Lentobotin kautta voi inspiroitua ja tehdä löytöjä edullisista kohteista. Sivustoa tehdessä ainakin minut yllätti se, kuinka moneen eri kohteeseen Helsingistä pääsee alle 100 eurolla tai se, kuinka jotkin ulkomaanlennot Turusta ja Tampereelta voivat maksaa vain joitain kymppejä. Kaikki suorat ulkomaanlennot Oulusta esimerkiksi Kanariansaarille löytyvät yhdellä klikkauksella.

Kuulisin mielelläni mitä mieltä olet sivustosta. Voit laittaa palautetta tämän tekstin kommentteihin tai lähettää palautteen palautekentän kautta sivun yläreunasta.